Fastighetsägaren vill bygga fler bostäder, kontor och butikslokaler på en obebyggd del av kvarteret mot Salagatan. Deras förslag innehåller två nya hus i sex våningar, bakom ett befintligt hus från 1880-talet med fasad mot Vaksalagatan. Plan- och byggnadsnämnden tycker att planerna är alltför omfattande och vill banta utbyggnaden till ett hus mot Salagatan. Förslaget om ett gårdshus stryks. Ett nytt hus på gården skulle innebära risk för betydande skuggning och insyn mot de befintliga bostäderna, enligt nämnden.

Den planerade nya byggnaden ska främst innehålla kontor och butiker men även en mindre del bostäder, enligt nämndens direktiv för den fortsatta planeringen. Huset ska underordnas i höjd till grannhuset mot Vaksalagatan, som motsvarar ett femvåningshus. På motsatta sidan av Salagatan pågår sedan tidigare planeringen för nya kontor och butiker. Planeringsarbetet för båda kvarteren ska nu samordnas, enligt kommunens direktiv. Nästa höst kan ett första förslag för utbyggnaden sändas på samråd, om tidsplanen håller.