UNT har tidigare rapporterat om att det finns två falanger inom Centerpartiet där den ena vill behålla Stefan Hanna och den andra vill att han byts ut. Nu vill en av partiets små lokalavdelningar, Uppsala Norra, se en ny person på kommunalrådsposten.

– Förtroendet har brustit. Det är dags att släppa fram nytt folk, säger Leif Johansson, ordförande i lokalavdelningen.

Han lyfter fram flera orsaker som ligger till grund för beslutet.

– Flera delar av partiet, bland annat ungdomsförbundet, har uttryckt missnöje med ledarskapet och vi har fått indikationer på att medlemmar väljer att byta parti på grund av hur ledarskapet ser ut. Det här är allvarligt, säger Leif Johansson.

Han uttrycker också missnöje med att Centern inte är med i den mittenkoalition som nu styr kommunen.

– Lyssnar man på vad Mohamad Hassan (L) sade vid senaste fullmäktigemötet är en personkonflikt mellan honom och Hanna en av orsakerna till att Centern blev uteslutna. En personkonflikt kan inte få påverka politiken. Centern borde ha varit med i mittensamarbetet, säger Leif Johansson.

Stefan Hanna själv kommenterar avgångskravet så här:

– Det är tråkigt. Det finns en grupp som uppenbarligen vägrar lägga ner kampen för att få bort mig, trots att jag vann provvalet och fick fullmäktigegruppens förtroende att leda partiet. Jag har ett stort folkligt stöd och det är jag glad för.

Vad säger du om att din och Mohamad Hassans påstådda personkonflikt ska ha gått ut över politiken?

– Det gör den inte. Vi ville inte delta i den vänsterkoalition som nu har makten. Och det beslutade inte jag utan vår 13 personer stora förhandlingsgrupp. Vi ville att Alliansen skulle styra i minoritet, säger Stefan Hanna.