Bio arrangeras för allmänheten i Östhammar, en Järlåsa-dag planeras och en bygdegård i Åkerlänna rustas upp. Detta på initiativ av ungdomar. Den ideella föreningen Upplandsbygd arbetar med ett lokalt utvecklingsarbete och har under hösten startat upp ett nytt projekt. Projektet ”Ung i Upplandsbygd” är ett nytt arbetssätt att uppmärksamma ungdomar på miljöfrågor och låta dem bidra till landsbygdens hållbara utveckling. Projektet omfattar ungdomar mellan 13 och 26 år i kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna.

– Tanken med projektet är att tillsammans med ungdomar stötta och engagera dem. Vi vill vara ett nära stöd och finnas där för rådgivning. Ungdomarna erbjuds en ungdomscoach som ser till så att strukturen och engagemangen är hållbara, säger Sven Uhlås, verksamhetsledare på Upplandsbyggd.

Att det är just ungdomar som ges möjligheten är enligt Upplandsbygds verksamhetsledare inte konstigt. De kan ha ett nytänkande sätt som vuxna saknar, men utan att veta vad de ska göra av sina tankar och idéer.

– Ungdomarna måste våga testa. Det kan vara just ungas idéer som är den viktiga pusselbiten för den hållbara utvecklingen, vilket är viktigt att satsa på, säger Sven Uhlås.

Det är inte bara möjligheter till engagemang som ges till ungdomarna. Tanken är att det inom projektet även ska tillkomma en beslutsgrupp som bestämmer till vilka engagemang pengarna ska gå. Enligt verksamhetsledaren ska gruppen till majoriteten bestå av ungdomar. De kommer ha de tyngsta rösterna, men med en mer erfaren mentor till hjälp.