Under onsdagen räknade valnämnden i Uppsala kommun de sena förtidsrösterna vid en uppsamlingsräkning. Det handlade om totalt 3 335 röster, men de tillkomna rösterna ändrade inte valresultatet nämnvärt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökade sin andel röster med en tiondels procentenhet vardera till 25,3 respektive 10,7 procent. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna minskade sin andel röster med en tiondels procentenhet vardera till 17,3, 9,1 respektive 7,1 procent. Övriga partier fick ett oförändrat resultat.

De marginella förändringarna påverkade inte mandatfördelningen alls och därmed består dödläget mellan de rödgröna och Alliansen där båda har 36 mandat vardera. SD får sju mandat och Feministiskt initiativ två mandat.

Resultatet är fortfarande preliminärt. Rösterna som räknades under onsdagen kommer nu att transporteras till länsstyrelsen där alla röster räknas igen i en andra, slutlig rösträkning.