Brå, Brottsförebyggande rådet har sammanställt resultaten från 2017 och 2018 års NTU-undersökningar. Sammanställningen visar i en av frågeställningarna att bland annat att 25 procent av Uppsalaborna känner "otrygghet vid utevistelse sen kväll".

– Det är en oacceptabelt hög siffra och det är en fråga som står högst på vår agenda, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

För åren innan 2017 finns det inga jämförbara siffror på kommunnivå. Detta gör att man inte kan säga om otryggheten i Uppsala har minskat eller ökat. Men i en undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, som offentliggjordes 2018 fick folk svara på frågan: "Hur trygg och säker känner du dig mot hot, rån och misshandel?". Uppsala minskade från betyget 5,6 på en skala från 1 till 10, till skillnad från 2015 då betyget blev 6,5.

Kommunen försöker hitta metoder för att komma till rätta med både den faktiska och den upplevda otryggheten. Därför har man sedan 2017 patrullerande ordningsvakter i centrum som ett komplement till polisen. Men ordningsvakterna kan inte ta hand om den grova brottsligheten som, till exempel, skjutningar. Fler poliser är på väg till Uppsala men det kan ta tid eftersom de ska utbildas.

– Det kommer att vara brist på poliser i ett antal år framöver, säger Erik Pelling.

Enligt NTU är det 35 procent av Uppsala kommuns befolkning som uttrycker en oro för brottslighet. Kommunen arbetar också med nattvandringar och Erik Pelling betonar vikten av att privatpersoner engagerar sig för att man ska få bukt med otryggheten.

– Vi är många men vi kan bli fler, både uniformer och privatpersoner.

Använder kommunen undersökningens resultat?

– Ja, det gör vi. Vi gör en egen trygghetsundersökning i hela kommunen och den första gjordes i fjol. Där kan vi gå ner på bostadsområdesnivå och titta. I det arbetet tar vi även del av undersökningen från Brå.

Kommunen finner undersökningar av den här typen som en god tillgång när det kommer till faktabaserat arbete.

– Det handlar om att inte rusa iväg på känsla utan att djupdyka i vad som behöver åtgärdas, baserat på fakta, säger Erik Pelling.

Polisen i Uppsala uppger att man av princip inte kommenterar NTU-undersökningens resultat. Men de kan ändå berätta att man arbetar med de siffror som Brå presenterar.

– Brå:s trygghetsundersökningar är en av många byggstenar i hur vi leder och planerar vårt arbete. Vad allmänheten känner och tycker är såklart viktigt men man får också komma ihåg att det är en liten del av den som är representerad i undersökningarna, säger Lisa Sannervik, presstalesperson hos Uppsalapolisen.

Totalt i polisområde Uppsala som består av länets samtliga kommuner är det samma andel, 25 procent som upplever oro för att visats ute på kvällarna.

– Vi behöver vända den här negativa utvecklingen. Människor ska våga säga ifrån, våga vittna och våga anmäla. Det finns många beteenden vi måste sätta stopp för och visa att det inte är okej, säger Erik Pelling.

Sedan 2017 har NTU utökat respondenterna från 20 000 till 200 000 för möjligheten att gå ner på kommunal nivå i polisregionerna. Det bör även tilläggas att eftersom undersökningen går ner på kommunnivå så ska siffrorna tolkas med viss försiktighet, den statistiska osäkerheten kan i vissa fall vara stor. I Uppsala kommun har 1483 personer svarat på enkäten. Totalt i hela landet har 152 873 människor svarat, vilket utgör en svarsfrekvens på cirka 40 procent. Brå har även nyligen ersatt telefonintervjuer med post- och webbenkäter.