Utbyggnaden innebär att majoriteten av takytorna på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) stora anläggningar i Ultuna kommer att bli täckta med solceller. Tillsammans med befintliga solceller i campus Ultuna beräknas de producera 1 miljon kilowattimmar (kWh) elektricitet per år.

Enligt fastighetsbolaget Akademiska hus, som förvaltar SLU:s lokaler, kommer flera av universitets hus "till betydande del" att kunna försörjas av solceller efter utbyggnaden.

– Vi ökar härmed vår nationella solcellskapacitet med hela 50 procent från 2 till 3 miljoner kilowattimmar och visar på allvar att vi arbetar med förnybar energi, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare inom energi på Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

De nya solcellerna kommer att placeras på taken till Mark-Vatten-Miljöcentrum, undervisningshuset, biblioteket, veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum samt Ulls hus. De kommer att täcka en yta på drygt 7 700 kvadratmeter, motsvarande ungefär en fullstor fotbollsplan. Kostnaden för utbyggnaden beräknas till omkring 15 miljoner kronor. Om tidsplanen håller kan de nya solcellerna tas i drift under hösten 2019.