Upphandlingen som alltså ska genomföras under våren görs inom fyra områden. Det handlar om SFI, svenska för invandrare, och vuxenutbildningar inom områdena bygg, transport och vård. Flera av leverantörerna ska kunna erbjuda lärlingsutbildning och kommunen ska verka för att det ska vara möjligt att kombinera SFI med en yrkesutbildning.

– De upphandlingar vi gör nu ska garantera långsiktighet och integration. Utöver SFI, rör upphandlingarna yrkesutbildningar inom branscher som har ett stort behov av arbetskraft, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, i ett pressmeddelande.

I oktober ska utbildningarna vara igång, enligt planen.