Det är två tunga beslut för Uppsala som politikerna i fullmäktige tar i dag, måndag. Det ena handlar om avtalet med staten om att göra en massiv bostadsutbyggnad mot att staten tidigarelägger bygget av fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. Det andra handlar om köpet av Uppsala Eventcenter, tidigare Uppsala Arena, (se faktaruta).

Sedan de tidigare projektörerna misslyckats med att ro arenaprojektet i hamn har kommunen tagit över och har för avsikt att köpa det bolag som jobbat med projektet. Det ska sedan säljas vidare till fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Sverige AB. SBB har varit en del av projektet och säger sig nu vilja bygga arenan på egen hand.

Kommunen har redan skrivit ett köpeavtal med SBB. Med dagens beslut i fullmäktige kommer det att bli giltigt.

Artikelbild

| Glada. Men inte överens. Ilona Szatmari Waldau (V) och Maria Gardfjell (MP) säger nej till arenaaffären. Erik Pelling (S) tror inte att något vinner på att kommunen drar sig ur nu.

Men det innebär inte att bolaget har fria tyglar. En klausul i avtalet ger SBB sex månader att hitta en trovärdig lösning för arenabygget, annars går köpet tillbaka till kommunen. Datum för det är satt till den 31 juli.

–  SBB måste ta fram en plan för bygge och finansiering, och en operatör som ska driva anläggningen. Kommunen ska godkänna allt innan bolaget får uppdraget att bygga, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Vad händer annars?

– Då går hela köpet tillbaka till kommunen. Vi betalar inte ut resten av de 150 miljoner kronor som kommunen har förbundit sig att investera i projektet utan att det finns en trovärdig lösning. Nu är det upp till SBB att leverera.

Om inte bolaget klarar av det. Vad gör ni då?

– Då är vi ett helt nytt läge. Vi får försöka hitta ett nytt upplägg eller en ny aktör. Vi anser att det är värt att pröva alla utvägar, säger Erik Pelling.

Men kommunledningen är splittrad i frågan. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att rösta emot ett köp vid dagens fullmäktige. Partierna tror inte på projektet och vill i stället att kommunen satsar på en ishall för hockeylaget Almtuna IS och dess ungdomsverksamhet.

– Vill det privata näringslivet bygga en arena så är jag inte emot. Men det är inget som kommunen ska satsa på, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).

Även liberaler och sverigedemokrater är kritiska. SD vill inte riskera mer skattepengar utan att veta att det verkligen blir en arena.

Liberalerna säger ja till köpet, men nej till att sälja bolaget vidare innan SBB visat att de kommer att bygga arenan.

– Hade SBB velat förverkliga det här så hade de kunnat köpa bolaget själva, så varför den här konstruktionen? Vi måste ha rådighet över frågan så att vi kan ta fram en plan B om projektet inte blir av, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Erik Pelling tycker inte att sådana resonemang håller.

–  Hela upplägget med kommunen som delfinansiär har godkänts av EU-kommissonen. Det är det som gäller. Ingen skulle vinna på att vi drar oss ur nu - då skulle det inte bli någon arena, säger han.

Trots kritiken finns en majoritet för affären.

I den andra tunga frågan som gäller avtalet med staten och paketet med fyrspår mot bostadsbyggande är samtliga rödgröna partier överens, och har stöd av moderaterna. Övriga partier är positiva till fyrspår men är kritiska till att avtalet låser den nya Ultunalänken för spårbunden kollektivtrafik. De vill att också att andra trafikslag ska kunna använda bron. Centerpartiet och SD överväger att rösta nej till förslaget. KD anser att hela paketet har hastats fram och vill att det omförhandlas med staten.