Förslaget innebär att en ny större hockeyarena byggs där Gränbyhallen i dag ligger på Gränby sportfält. Arenan ska ha en huvudplan med 5 500 publikplatser, två träningsplaner med publikkapacitet. Den ska dessutom ha en plan för konståkning. Hallen ansluts till IFU:s nybyggda arena för friidrott och innebandy via en gemensam entré. På sikt kan också Relitahallens bandyarena knytas till projektet.

– Förslaget bygger på samma förutsättningar som Uppsala arena vid Gränby centrum, med möjlighet till elitspel i hockey, konserter, kongresser och event. Skillnaden är att föreningslivet i Uppsala står för ägande och drift, säger Tomas Grönberg vd för IFU Arena.

Fastighetsbolaget, SBB, med huvudkontor i Stockholm, vill bygga Uppsala arena och har nyligen levererat en utbyggnadsplan till Uppsala kommun. Tomas Grönberg anser att IFU:s förslag både kan komplettera och ersätta den.

Artikelbild

| Så kan den nya arenan se ut från entrésidan på kvällen.

– Vårt förslag skulle kunna vara ett alternativ till en eventarena. Med IFU Arena har vi skapat ett mycket intressant område där en rad olika idrotter verkar tillsammans, och vi har ett nytt stort hotell intill. Sjutton föreningar driver anläggningen tillsammans så vi har en driftsorganisation som fungerar, säger Tomas Grönberg.

Han räknar med att arenan skulle kosta cirka 700 miljoner kronor att bygga – i den summan ingår också en ombyggnad av Relitahallen med en publikkapacitet på 3 000 personer. Finansieringen ska ske genom banklån. Det innebär att Uppsala kommun bara behöva gå in som borgenär och bistå med föreningsbidrag, precis som vid finansieringen av IFU Arena.

– Det gör den billigare och vi behöver inte skapa vinst till någon fastighetsägare, allt går till idrottsföreningarna och deras verksamhet.

Om Uppsala kommun ändå vill satsa på Uppsala arena så tror Tomas Grönberg att de egna arenaplanerna måste modifieras. Men han påpekar att behovet av nya arenor med is kvarstår.

Artikelbild

| Trä ska vara det dominerande materialet, precis som i dagens IFU Arena. Det ger ett behagligt intryck.

– Gränbyhallen måste renoveras så det här behövs i alla fall, säger han.

Förslaget har presenterats för Uppsalas politiker och reaktionerna har varit positiva. Enligt kommunalrådet Erik Pelling (S) ska det beredas på samma sätt som SBB:s arenaförslag. Tanken är att kunna ge ett svar i slutet av september.

Artikelbild

| Så kan den nya arenan se ut från entrésidan dagtid.

– Det är ett intressant projekt och IFU Arena har lyckats få sin verksamhet att fungera över förväntan.

Kan det här ersätta Uppsala arena?

Artikelbild

| Tomas Grönberg

– Det ska beredningen ge svar på. Men oavsett det så är ju tanken med Uppsala arena att skapa fler planer för mer istid och vi behöver göra något åt Gränbyhallen på sikt. De olika projekten kan komplettera varandra. Men 700 miljoner är en stor satsning. Jag tycker vi ska göra det som ger mest för pengarna, säger Erik Pelling.

Kommunens beredning av de två arenaförslagen ska pågå under de kommande månaderna. Tanken är att politikerna ska kunna ta ett beslut om ett eller båda förslagen ska förverkligas vid kommunstyrelsens möte den 19 september.