Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får 3,5 miljoner kronor i år för att starta upp verksamheten och sedan 6,4 miljoner kronor om året för att driva den. Som UNT tidigare berättat får många ungdomar med missbruksproblem vänta längre på hjälp. Nu ska hjälpen komma snabbare, vara mer effektiv och involvera både skola och socialtjänst.

Läs mer: "Fler unga hinner fastna i missbruket"

– Det blir en förlängning av BUP:s verksamhet och en förstärkning med kompetens som inte finns idag. Vi måste jobba mer runt de här ungdomarna än vi gör annars är risken att de hamnar mellan stolarna. Om man inte sätter in åtgärder snabbt kan de hamna i brottslighet och utanförskap, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Verksamheten ska täcka hela länet. En öppenvårdsmottagning ska dock etableras i Uppsala som blir en sorts bas.

– Vi kompletterar den med ett mobilt vårdteam som ska kunna jobba ute i länets kommuner. Det är en viktig trygghetsfråga. Alla som behöver vård ska kunna få det avsett om de bor i Uppsala eller Älvkarleby, säger hon.

Teamet kommer att göra kartläggningar, bedömningar och diagnostik inför abstinensbehandling. Deras arbete ska vara kopplat till både skola och socialtjänst i varje kommun. Öppenvårdsmottagningen kommer att ha läkare och sjuksköterskor från beroendemedicin samt en läkare från barn- och ungdomspsykiatrin, en psykolog och en socionom.

Vivianne Macdisi räknar med att satsningen kommer att kunna nå runt 250 ungdomar varje år. Förhoppningen är att kunna minska behovet av slutenvårdsplatser.

Beslutet togs i sjukhusstyrelsen på fredagen.