Det är en rekordstor uppgång jämfört med året innan (238 fall) och mer än hundra fler fall är för det tidigare rekordåret 2012, då det dåvarande Smittskyddsinstitutet fick ta emot 287 anmälningar om TBE.

I så gott som alla län ökade antalet fall av TBE förra året och slog nya rekord, däribland Stockholms län (151 fall), Västra Götaland (60 fall) och Östergötland (26 fall).

Uppsala läns 45 fall av TBE 2017 innebär visserligen en liten ökning jämfört med året innan, dock inte till något nytt rekord. Uppsala läns nuvarande "TBE-rekord" sattes 2015 med 52 rapporterade fall.

Stockholms, Uppsala och Södermanlands län har sedan länge haft flera högriskområden för TBE-smitta i skärgården, längs Upplandskusten och i och kring Mälaren.

Före millenieskiftet rapporterades den stora majoritet av alla fall av TBE i Sverige från riskområden i dessa tre län. Sedan dess har dock nya riskområden för TBE-smitta tillkommit, bland annat kring Vänern och Vättern och delar av Västkusten.

Nära hälften av de svenska TBE-fallen förra året smittades i andra delar av landet än i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.