Bakgrunden är att antalet polisanmälda fall av barnmisshandel de senaste sex åren ökat från 290 till 445 i Uppsala län, i hela landet  från 3 900 till 5 500.  Utvecklingen är likartad för sexuella övergrepp. 
 – Rätt diagnos och utredning kan vara livsavgörande vid allvarlig
barnmisshandel. I dag  händer att barn som misshandlats hamnar exempelvis
på vuxenakuten. Det behövs ett team som har kompetens inom barnmedicin och
en helhetssyn på utsatta barn,  säger Gabriel Otterman,
barnläkare och expert på barnmisshandel som utrett behovet av ett
barnskyddsteam.

På måndag fattar hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att satsa 6,3
miljoner kr på att inrätta barnskyddsteamet under perioden 2012-2014.