Nu har en nyligen upptäckt flundreart i Östersjön fått sitt vetenskapliga latinska namn, Platichthys solemdali.

Det var forskare vid Helsingfors universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som förra året genom genetiska studier identifierade den nya fiskarten, som fram till dess ansågs vara en variant av den till utseendet näst intill identiska skrubbskäddan Platichthys flesus.

Här kan du läsa om upptäckten av den nya flundrearten

Artikelbild

| Den nya flundrearten Platichthys solemdali har utvecklat flera genetiska anpassningar till Östersjöns saltfattiga vatten som vanliga skrubbskäddor saknar.

Platichtys solemdali finns bara i Östersjön, där den under loppet av några tusen år utvecklat sina särskiljande genetiska drag.

– Så extremt snabb artbildning har aldrig någonsin tidigare rapporteras för marina ryggradsdjur, sade forskaren Ann-Britt Florin vid SLU:s kustvattenlaboratorium i Öregrund i en intervju i UNT om upptäckten förra året.

Artnamnet solemdali valdes för att hedra den norske marinbiologen Per Solemdal.

Fotnot: Hela den vetenskapliga rapporten med namngivningen av den nya flundrearten i kan läsas här