Det säger Ekman i en intervju med Radio Uppland apropå UNT:s granskande artiklar.

UNT publicerade i våras en rad artiklar om Livets Ord i samband med församlingens 30-årsjubileum, där både aktiva och före detta medlemmar intervjuades.

Flera av medlemmarna som lämnat församlingen upplevde att de farit illa psykiskt inom Livets Ord och önskade ett offentligt förlåt från ledningen. När UNT ville fråga Livets Ords ledning om deras syn på förlåtelse och vilja att göra upp med sitt förflutna ville inte ledningen ställa upp på en intervju.

Men nu, en vecka efter UNT:s senaste publicering, låter sig Ulf Ekman intervjuas i Radio Uppland. I mitten av det halvtimmeslånga programmet styr programledaren, tillika kanalchefen Andreas Miller, in samtalet på UNT:s artikelserie.

Andreas Miller frågar varför Ulf Ekman tror att medierna ofta lyfter fram människor som säger sig ha farit illa inom rörelsen. Ulf Ekman svarar att han tror att miljön i ett sekulärt samhälle, där man blir misstänkliggjord bara man talar högt om gud, är en del av förklaringen:
”Den frimodighet som vi har att förkunna budskapet om Jesus, det skapar en massa skepsism i en sekulär media.”

Ulf Ekman påpekar sedan att Livets Ord engagerat många tusen människor genom åren, och att det kan vara en förklaring.

”Bara i vår bibelskola har det gått igenom 10 000 personer, vi talar om 3 000 medlemmar i församlingen, vi talar om ett nyhetsbrev som i Sverige går ut till en 30 000–40 000 människor. Det är klart att i vilken verksamhet som helst av den storleken så kommer det hända saker.”

Radio Uppland: ”Så du menar att det här händer, man måste räkna med att några mår dåligt?”
Ulf Ekman: ”Nej, det menar jag inte. Jag menar att man måste se en större bild.”
Radio Uppland: ”Men kan det bekymra dig som ledare ändå att människor ger den här vittnesbörden, de ger ju en bild av hur de har upplevt det. Vad tänker du?”
Ulf Ekman: ”Ja, men det är självklart så. Det finns inte hos oss eller hos någon kristen kyrka någon intention att skada människor. Tvärtom. Vi arbetar, och vi arbetar också effektivt med att hjälpa människor, även de som är mest utslagna i Uppsala, de som på olika sätt mår dåligt. Att det finns människor som säger att de har varit hos oss och mår dåligt av det, det tycker vi är jättetråkigt, och vi tar det personligen. Däremot menar jag att det är inte någonting som vi kan träta om i media.”

Men när Radio Uppland sedan för frågan om en offentlig ursäkt på tal, något som alla de som UNT har intervjuat tyckt varit viktigt, både för att få upprättelse och försoning, avböjer Ulf Ekman. Han kan tänka sig att be om förlåtelse i enskilda samtal, men han tror inte på den offentliga uppgörelse som flera efterfrågar.
”Det har aldrig varit så att vi på något sätt är emot försoning. Det jag vänder mig emot, det är inte att människor kritiserar oss. Det vi ständigt, alltid har haft, och kanske är bättre på nu än vad vi var i början, det är ju just att sitta och samtala med människor som har olika åsikter.”

Radio Uppland: ”Men skulle det vara möjligt för dig att möta de här och säga förlåt att det har gått illa för dig hos oss?”
Ulf Ekman: ”Det är absolut inte omöjligt på något sätt. Däremot så tror jag att man trivialiserar det hela om man gör det till någon sorts allmän amnesti, det handlar om enskilda människor i specifika situationer, det måste redas ut i en sådan situation.”

Lyssna på intervjun med Ulf Ekman nedan.
.