"Vi inom elevhälsan tycker oss se att droger finns på våra skolor i allt högre utsträckning". Så skrev tre skolsköterskor vid kommunala gymnasieskolor i Uppsala i ett brev till utbildningsnämnden i juni 2018.

Brevet orsakade en del reaktioner från politiker som slog fast att narkotikamissbruket spridit sig bland eleverna.

"Angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor", löd rubriken på en skrivelse till nämnden från en M-politiker som krävde åtgärder.

Artikelbild

Allt fler ungdomar i Uppsala län uppger i enkäter att de aldrig använt narkotika. Siffrorna i tabellen gäller elever i årskurs 2 i gymnasiet. Källa: Region Uppsala.

En KD-politiker begärde drogtester av elever och skrev att det framkommit att droganvändningen på skolorna "ökat lavinartat".

Men hur är det egentligen? Knarkar unga alltmer?

Ska man tro en undersökning från Region Uppsala är det inte så. Istället är det en ökande andel elever i högstadiet och gymnasiet som uppger att de aldrig använt narkotika.

2013 svarade till exempel 80 procent av pojkarna i årskurs 2 i Uppsala läns gymnasier att de inte testat narkotika. 2017 hade andelen som avstår narkotika ökat till 87 procent.

Bland flickorna i samma åldersgrupp hade andelen som sa att de inte använt narkotika vuxit under perioden från 86 till 87 procent. Ungefär 6 000 elever per år har deltagit i undersökningen.

I de riksomfattande undersökningar som görs av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, framkommer en bild av att drogmissbruket ligger relativt stilla bland landets ungdomar.

2018 svarade 8 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 i Sverige som helhet att de provat narkotika.

"Narkotikaerfarenheten har varit relativt stabil de senaste tio åren, sett till andelen elever som någon gång använt narkotika", konstaterar CAN.

En svaghet med sådana här undersökningar kan givetvis vara att elever ljuger eller att de som använder narkotika inte finns i klassrummen när undersökningarna genomförs.

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun konstaterar i en rapport att man inte har någon statistik över antal incidenter i gymnasieskolorna som är kopplade till droganvändning bland eleverna. Av samma rapport framgår även att socialförvaltningen inte ser någon ökning av antalet drogrelaterade orosanmälningar från skolorna.

Men det kommer även illavarslande signaler. Områdespolisen Nina Karlsson säger att det förekommer narkotika på i stort sett alla grund- och gymnasieskolor i Uppsala.

– Det vet jag eftersom jag har varit runt på skolorna och drogtestat många elever. Jag tror inte att politikerna i Uppsala inser hur utbrett problemet är, säger Nina Karlsson.