– Eleverna har tagit upp sådana saker som kan göra att man inte får höra till, i en klass eller annat sammanhang. Sedan har vi arbetat vidare med frågorna och skräddarsytt föreställningen för de medverkande, berättar musiklärare Veronica Östman, ansvarig för Eriksbergsskolans estetprofil.

I veckan har estetprofilens elever, med stöttning av ett antal andra elever på skolan, presenterat resultatet av sitt arbete. I två terminer har de gemensamt, under någon timme per vecka, arbetat fram föreställningen med namnet Nyckeln till mitt hjärta. Närmare 60 elever har deltagit med olika uppgifter – många har stått på scenen som skådespelare, dansare eller musiker, andra har arbetat fram manuset eller skött ljud, ljus och övrigt scenarbete samt marknadsföring av evenemanget.

– Det har varit fantastiskt att se deras utveckling, från att kanske aldrig stått på en scen till att gå upp och uttrycka starka känslor inför publiken, säger Anna Widing, skådespelare och musikalartist, som stöttat i manusförfattandet och scennärvaron.

Artikelbild

| Eric Boström och Sofia Lagvik.

Föreställningen handlar om en grupp elever i en niondeklass, kort före vårterminens avslutning. I centrum står de som av olika skäl inte kan visa sin kärlek eller sina relationer öppet. Berättelserna har spunnits kring ämnen som är nära ungdomarnas vardag – popularitet, utanförskap, hedersproblematik, för att nämna några. Tvångsgifte och gayidentitet är några av de frågor som eleverna i föreställningen brottas med. Manuset har också koppling till skolans plan för likabehandling, berättar Veronica Östman.

På onsdagskvällen hölls finalföreställningen inför en så gott som utsåld aula, med en jublande publik i bänkarna.