En del av Sparbankshuset från 1960-talet, i hörnet Kungsgatan - S:t Persgatan, rivs och ersätts med en ny kontorsbyggnad i sex våningar mot gatan. Även dagens parkeringsplats intill S:t Persgatan bebyggs, men där blir huset lägre än mot gatan. Länsstyrelsen har tidigare flaggat för att kontorshuset annars skulle bli alltför dominerande intill det gamla tingshuset från 1903 vid järnvägen.

Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för butiker eller annan verksamhet i bottenvåningen. En terrass får anläggas på taket, men minst 20 procent av takytan ska täckas av grönska som sedum eller liknande växtlighet. Den del av Sparbankshuset som blir kvar kan också innehålla andra verksamheter än kontor, som butiker, hotell, service, matställen och liknande. Kommunens förhoppning är att omvandlingen ska bidra till att stärka stadslivet och stadsbilden längs gatorna.

Under planeringen har flera instanser varnat för att ombyggnaden kan försämra luftkvaliteten på den redan hårt belastade Kungsgatan. Kommunen har bland annat beställt en specialstudie av SMHI över utbyggnadens inverkan på luftmiljön. Slutsatsen är att luften kommer att försämras men att inga ytterligare miljönormer överskrids, utöver de redan överskridna normerna för partikelutsläpp längs Kungsgatan.

LÄS MER: SMHI granskar luften vid Uppsalagata

Den detaljplan som nu klubbats av en enig byggnadsnämnd innehåller också bestämmelser som ska skydda det gamla tingshuset vid S:t Persgatan. Byggnaden får inte rivas och ursprungliga byggnadsdelar ska bevaras.