Med 31 mandat vardera är det dödläge mellan de två traditionella blocken i regionen. Samtidigt har Sverigedemokraterna fått en stark position med sina nio mandat och kan potentiellt få en vågmästarroll.

– Naturligtvis är jag inte nöjd med resultatet, men i dessa sammanhang måste man ta ansvar och försöka hitta lösningar, säger Börje Wennberg (S), ordförande i regionstyrelsen.

Han anser att den största utmaningen för något av blocken skulle vara att försöka styra i minoritet eftersom sjukvården kräver resurser och stabilitet.

– De behövs en stadig ledning i landstinget och jag är öppen för dialog med alla andra partier, exklusive SD. Om oppositionen inte vill föra dialog med oss öppnar de dörren för det partiet som vågmästare – vilket Alliansen har sagt att de inte vill göra. Jag utgår från att de står fast vid sitt ord, säger Börje Wennberg.

Regionrådet Stefan Olsson (M) öppnar också för blocköverskridande samarbeten och uppger att detta kommer att diskuteras mellan partierna.

– Alliansen är den största partikonstellationen som redan är färdigförhandlad, men nu räcker inte våra mandat till en majoritet. Därför kommer vi att söka stöd för vår politik, säger han.

Kan det stödet komma från andra sidan blockgränsen?

– Ja, det är så vi tänker, säger Stefan Olsson.

Han uppger också att blocköverskridande samarbeten inte diskuterades före valet. Det är därför svårt att veta hur de kan komma att se ut. Däremot anser M-rådet att Miljöpartiet ligger Alliansen närmast och är därför det mest logiska alternativet att söka stöd ifrån. Enligt Stefan Olsson finns det inga planer på att förhandla med SD, men att de stöttar potentiella M-förslag har han inga problem med.

Anser du att SD kan tillåtas få en vågmästarroll?

– Nej. Ett vågmästarparti står mellan blocken och kan därmed göra upp med båda. SD har inte den rollen, säger Stefan Olsson.

Både Börje Wennberg och Stefan Olsson håller med om att de nationella strömningarna har avspeglats även i kommun- och landstingsvalen runtom i landet.

– Det nationella utfallet färgar av sig i de lokala valen, säger Börje Wennberg.

Så resultatet har inte påverkats av partiernas lokala kampanjer?

– Jag tror främst att det beror på nationella strömningar eftersom det i princip ser likadant ut i alla landsting. Sedan är det långt ifrån alla som tycker att landstingsvalet är det viktigaste – trots att sjukvården anses vara den viktigaste frågan, säger han.