Regeringens vårbudget på 2,6 miljarder kronor har stort fokus på välfärd med flera satsningar som berör vård och säkerhet. Regeringen vill bland annat satsa 200 miljoner kronor på mer vårdpersonal. För Region Uppsala innebär det att man får 22 miljoner kronor för en särskilt satsning där personer som är över 65 år och arbetar inom vården ska – om de kan och vill – kunna få jobba kvar efter 65-års ålder.

– Det handlar om personer som har kommit upp i pensionsålder och som har hälso- och sjukvårdskompetens. Det kan vara läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor. De bygger stommen för ny personal som kommer in och genom den här satsningen får vi förutsättningar och möjlighet att göra särskilda investeringar så vi kan behålla personalen längre, säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

LÄS MER: Stark ekonomi bäddar för vallöften

Artikelbild

| Civilminister Ardalan Shekarabi (S) lade under presentationen stort fokus på trygghet och säkerhet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) lade under presentationen stort fokus på trygghet och säkerhet. Regeringen satsar 200 miljoner kronor på den svenska polisen. Pengarna ska användas för att köpa in ny teknisk utrustning.

– Fria människor måste ha en trygg miljö att leva i och då kan vi inte ha sprängningar och skjutningar, det ska bort från våra gator, säger han och fortsätter:

– Jag brukar lyfta samarbetet mellan polisen och Uppsala kommun. Här har man sett att det på sikt kommer fler poliser till Uppsala men att man måste lösa den akuta situationen. Man gick in i samverkan med polisen och anställde kommunala trygghetsvakter, och det är helt rätt. Människors trygghet måste komma i första rummet.

LÄS MER: Ackis näst sämst i landet

Artikelbild

Med regeringens vårbudget hoppas man att personer, om de själva vill, ska kunna jobba kvar efter 65-års ålder.

Moderata kommunalrådet Fredrik Ahlstedt anser att den nya budgeten är ett steg i rätt riktning, men helt nöjd är han inte.

– Det har varit förlorade år med regeringen Löfven, skatten har höjts med närmare 60 miljarder kronor och otryggheten har ökat, vårdköerna har ökat. Trots att man har höjt skatterna med 60 miljarder kronor är det bara tre procent av prioriteringarna som har gått till ökade resurser inom polis och rättsväsende. Vilket vi tycker är ett stort problem, säger han.

Artikelbild

| Riksdagsledamoten Solveig Zander (C) tycker att vårbudgeten borde inkludera flera grupper.

För Uppsalas del innebär vårbudgeten bland annat en satsning om 22 miljoner kronor på kompetensförsörjning inom vården. Vad tycker du om det?

– Det är bra att kunna använda resurserna så mycket som möjligt och där har såklart äldre i yrket mycket att tillföra. Men vi har föreslagit att man ska sänka skatten för äldre istället. Vi har redan ett program där man kan jobba till 67 som fungerar bra. Det blir plakatpolitik att skicka in 22 miljoner kronor till region Uppsala när sjukhusets budget är nästan åtta miljarder. Det känns lite fånigt.

Artikelbild

| Moderata kommunalrådet Fredrik Ahlstedt anser att åren med Löféns regering varit förlorade år.

LÄS MER: ”Bortslösad högkonjunktur”

Riksdagsledamoten Solveig Zander (C) tycker att satsningen på vårdpersonal är bra, men det finns enligt henne en del att önska på andra områden.

– Det finns inget om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i budgeten, man har pratat om hur viktig frågan är, men det finns inget i budgeten. Man satsar pengar på vård men lämnar de funktionshindrade utanför, det tycker jag är sorgligt.

En annan punkt där centerpartisten tycker att det saknas satsningar är bostadsbyggandet.

– Även fast det byggs mycket i Uppsala län har man inget med i budgeten om hur man ska bygga mer billiga bostäder för till exempel unga. Det är bra att man tillför pengar till byggbonusen, men det nuvarande systemet är för krångligt. Motkraven gör att små kommuner som till exempel Älvkarleby eller Tierp inte får möjlighet att söka.

kid.svedberg@unt.se