De fyra allianspartierna anser att det positiva resultatet beror på ökade statsbidrag och höjd skatt.

– Utan statsbidragen och skattehöjningen skulle det blivit ett nollresultat. De rödgröna har inte fört någon aktiv politik överhuvudtaget utan har räddats av skattebetalarna, och de skjuter nödvändiga investeringar framför sig för att få positiva resultat, skriver Fredrik Ahlstedt (M) i en kommentar.

Allianspartierna anser att det finns stora problem att ta itu med. Bland annat att flera hundra förskoleplatser saknas, och att antalet arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa är färre än tidigare.

– Uteblivna satsningar på det som faktiskt ger resultat och ökade skatteintäkter i längden, som utbildning och arbetsmarknadsinsatser, gör att fler människor hänvisas till socialbidrag. Det oroar mig, säger Mohamad Hassan (L).

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) hävdar att kostnadsnivåerna i nämndverksamheterna fortsatt är alldeles för höga, trots satt de enligt det rödgröna bokslutet nu ligger på 2,6 procent och under jämförbara kommuner.

– Uppsalas kostnadsläge för välfärden är betydligt högre än jämförbara kommuners. Trots detta är inte kvaliteten bättre, hävdar Stefan Hanna.

Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) anser att det goda resultatet beror på att kommunen inte ger den service som medborgarna kan förvänta sig.