Om två barn konkurrerar om en plats på en förskola avgör i första hand syskonförtur, i andra hand den relativa närheten till förskolan vem som får platsen. Så är kommunens nya system för fördelning av platser inom barnomsorgen utformat.

Under hösten har fristående förskoleverksamheter till kommunen varnat för att de kan drabbas ekonomiskt, inte minst små enheter med bara en avdelning som inte kan omfördela resurser för att anpassa sig. En sådan förskola är Björklinge förskola, ett personalkooperativ med 20 platser på en avdelning.

– Vi förlorar nu 10 000 kronor i månaden på att vi har en plats där det inte går ett något barn förrän efter nyår, i och med att den platsen redan är fördelad. Barnen är vår inkomst och det slår väldigt hårt, säger Gun Lundin, förskolechef.

Artikelbild

| Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden säger att förskolorna måste planera bättre. "Vi sätter föräldrars och barns behov först nu."

Modellen för fördelningen av platser är så ny att effekterna inte går att se än, säger hon. Men hon känner en oro.

– Om fyra av våra barn går vidare till skolan i höst, så vill ju vi kunna ta in fyra nya barn i augusti. Men om familjerna som får platserna efter relativ närhet inte vill börja i augusti så står vi med tomma platser.

Nyordningen motiveras av Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, med att det sätter barnen och familjerna först. Nu ska kommunen kunna ge besked fyra månader i förväg, som lagen säger. Hon känner till oron och en förskola har kontakt med henne. Den nya modellen ställer nya krav på planering på förskolorna, säger hon.

– Tomma platser har alltid funnits. Men det här gör det tydligare för förskolorna att de måste planera bättre och anpassa sig, kanske ta in fler barn på hösten. Vår nya prioriteringsordning tar sin utgångspunkt i föräldrarnas och barnens behov.

Flera fristående förskolor vi har talat med hävdar att kommunala förskolor verkar under andra villkor, att de helt enkelt inte riskerar att gå i konkurs om ekonomin försämras på grund av tomma platser. I ett yttrande i utbildningsnämnden har moderaten Christopher Lagerqvist ställt frågan när kommunen ska kompensera de förskolor som nu förlorar intäkter på sina tomma platser. Men någon sådan kompensation är inte aktuell, säger Caroline Hoffstedt.

– Visst kan det finnas olika förutsättningar för olika förskoleformer. Ibland gynnas de fristående, ibland de kommunala. Nu placerar vi barnen utifrån en likvärdig grund, säger Caroline Hoffstedt.