För tre veckor sedan kom beskedet: den 24 februari stänger Ribbingebäck asylboende, strax söder om Järlåsa. Som UNT tidigare rapporterat ska de boende där i stället flyttas till något av Migrationsverkets egna boenden, vilket innebär att de kan hamna var som helst i Sverige.

– Det är en väldigt hastig nedstängning och många här på boendet känner en stor oro nu. De har rotat sig här, en del går i skola och andra har praktik, säger Torbjörn Norrbom som är platschef på asylboendet.

Antalet asylsökande har minskat kraftigt i Sverige, och det är därför som Migrationsverket nu avvecklar boenden som de själva inte äger.

Ribbingebäck asylboende har i dagsläget 120 boende. Omkring 20 av dem är ungdomar som fyllt 18 år, varav majoriteten går i skola i Uppsala. Eftersom många kommuner inte låter den som fyllt 18 börja skolan är risken att de efter flytten blir utan skolgång.

– Situationen för dem tycker jag känns värst. Många letar febrilt efter någonstans att bo i Uppsala, men det är ju svårt, säger Torbjörn Norrbom.

Men Ribbingebäck asylboende hade kanske inte behövt stänga. Det hävdar Daniel Tocca, som är ansvarig på företaget Carewell som driver Ribbingebäck asylboende sedan 2015. Enligt honom fanns det en chans för Carewell att få fortsätta driva det.

– Det krävdes bara ett godkännande från Uppsala kommun. Men kommunen säger nu att det behövs bygglov för att använda byggnaden som ett tillfälligt boende. Men det kan ju inte ha undgått någon att det varit ett asylboende här länge, jag kontaktade själv kommunen för ett år sedan för att se att allt var i sin ordning.

Ribbingebäck har använts som asylboende även innan Carewell började driva det. Enligt Christian Blomberg, som är bygglovschef på Uppsala kommun, har det dock aldrig funnits bygglov för sådan verksamhet.

– Varför vet jag inte. Vi kunde efter en tillsyn på asylboendet nyligen se att det fanns brister vad gäller tillgängligheten, men vi har inte hotat att stänga verksamheten utan bara sagt att de ska lämna in en bygglovsansökan.

Att lämna in en ansökan nu är dock meningslöst, menar Daniel Tocca.

– Hade vi fått reda på det för ett år sedan hade vi hunnit söka, nu är det för sent. Vi hoppas fortfarande att kommunen tänker om.

Men enligt Migrationsverket kommer Ribbingebäck att stängas den 24 februari. De boenden som Migrationsverket hädanefter kommer att prioritera är sådana som har självhushåll, säger Hanna Hansdotter som är enhetschef på Migrationsverket för boenden i Uppsala län.

Är det inte kontraproduktivt för integrationen att flytta människor som börjat rota sig?

– Vi har ju mycket mindre behov av platser nu och Migrationsverket måste hushålla med skattemedlen.

Migrationsverket har inga boenden i Uppsala kommun, däremot i Enköping och Älvkarleby. Enligt Hanna Hansdotter kommer man i första hand att försöka flytta de boende på Ribbingebäck dit.

– Vi tittar alltid på varje enskild persons behov för att försöka hitta en så bra lösning som möjligt.

Och för dem på Ribbingebäck som fått uppehållstillstånd finns en chans att bli kvar i Uppsala. I år ska Uppsala kommun på anvisning från Migrationsverket ta emot totalt 703 nyanlända som fått uppehållstillstånd – personer på Ribbingebäck skulle kunna bli en del av dessa, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för flyktingmottagande.

– Då kan vi räkna av dem från vårt totala antagande. Vi ska ta kontakt med Migrationsverket om det här. Att lösa det på det här sättet vore det bästa för alla parter.