– Vi är igång med en namninsamling som vi ska lämna in innan beslut tas. Det är många i bygden som är upprörda. Politikerna har länge hävdat att det inte finns någon läkare som vill jobba här men det är bara ett sätt att skylla ifrån sig, säger Inga Köpsén.

Vårdcentralsfilialen ligger bredvid Rasbo kyrka och ett stenkast från skola och bygdegård i Gåvsta samhälle. Vägg i vägg huserar det privata vårdboendet Vigmund.

På grund av problem att rekrytera läkare finns sedan två år tillbaka endast distriktssköterska och BVC på plats en gång i veckan. För andra ärenden är ortsborna hänvisade till Alunda vårdcentral.

Artikelbild

Kämpar vidare. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande i föreningen Rasbo i samverkan, Lisa Björk med dottern Ester Örde och Inga Köpsén, alla bor i Rasbo och vill ha sin vårdcentral kvar.

Enligt Lars-Gunnar Karlsson, ordförande i föreningen Rasbo i samverkan, är förslaget att stänga för gott inte tillräckligt väl underbyggt. När vårdcentralen var i gång fanns här över 2 000 listade patienter och 1,5 läkartjänster.

– Vi känner oss lurade och anser att det inte gjorts tillräckligt från politikerhåll. Vi har kämpat i flera år och har bland annat föreslagit att en privat aktör ska ta över om inte landstinget förmår driva verksamheten, säger han.

När UNT är på plats vittnar många Rasbobor om att det nedläggningen är en kniv i ryggen. Förslaget går stick i stäv med den landsbygdsutveckling som Uppsala kommun sagt sig värna om i det nyss antagna landsbygdsprogrammet.

Lisa Björk, som bor i Örby med sin familj, säger så här:

Artikelbild

Lisa Björk har småbarn och vill ha nära till vårdcentralen där hon bor. – Att stänga är förödande. Dessutom är vårdcentralen med BVC en mötesplats för föräldrar som nu går förlorad, säger hon.

– Det är anmärkningsvärt när kommunen uttalar en vilja satsa på landsbyden. Gåvsta har pekats ut som en av kommunens prioriterade tätorter med löfte om att varje tätort ska ha tillgång till primärvård. Jag tycker att det är beklagligt att landstinget väljer att gå emot kommunen. Dessutom är vårdcentralen med BVC en mötesplats för föräldrar som nu går förlorad, säger Lisa Björk.

Bredvid står Birgitta Holmros och håller med. Hon menar att landsbygdsbor har rätt till vård inom rimligt avstånd, precis som de som bor i stan.

– Lanstinget har inte varit tillräckligt tydliga med vad Rasbo har att erbjuda - en vårdcentral med alla möjligheter för den läkare som vill flytta hit.

Folke Olofsson, tidigare kyrkoherde i Rasbo kyrka, har stått och lyssnat på argumenten och håller med om att det är beklagligt att orten utarmas på service.

– Jag känner folket här och vet hur oerhört viktigt det är med läkare på plats. Det borde finnas alla möjligheter nu när det byggs ut i Rasbo. Dessutom skulle invånarna i det nybyggda området Lindbacken kunna lista sig här, säger Folke Olofsson.

Enligt Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, är Rasbo en vårdcentralsfilial som haft problem i många år.

– Det är över lag svårt att rekrytera till små mottagningar och verksamheten blir lätt sårbar vid sjukdom och i värsta fall beroende av hyrläkare. I dag har vi 1 500 listade patienter i Rasbo. Vi behöver hitta andra lösningar, eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att ha en vårdcentral som inte fungerar, säger Malena Ranch.

En lösning är att mobila team ska utvecklas och erbjudas patienter som har svårt att ta sig till vårdinträttning.

– Vi vill utveckla mobila team med läkare och sjuksköterska som åker hem till personer. Vi har det redan i Uppsala och Heby och nu finns det beslut på att det ska finnas i hela länet, säger Malena Ranch.

Förslaget att stänga vårdcentralsfilialen i Rasbo fattas av vårdstyrelsen i Region Uppsala vid nästa sammanträde 30 mars. Patienterna hänvisas till Gränbystadens vårdcentral från hösten 2017.

Se filmklippet när ortsborna i Rasbo tycker till i protestmöte.