Under måndagen kunde UNT rapportera att hela Sivia torg kan komma att rivas. Fastighetsägarna Alma Property Partners, i samarbete med Mässing Properties, planerar en omfattande renovering av området där de nuvarande 112 bostäderna ska ersättas med hotell, kontor och butiker. Fredrik Mässing vid Mässing Properties sa då till UNT att det är för tidigt att säga vad som ska hända med hyresgästerna. Det reagerar Jens Nilsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Uppsala, på.

– De gäster som har förstahandskonstrakt kan inte bara kastas ut, säger han.

Han ställer sig inte emot viljan att riva bostäderna på torget, men betonar att det måste finnas en plan för hyresgästerna.

Hur allvarligt är det, i dina ögon, om man river utan att ha en plan för hyresgästerna?

– Så får det inte vara. De ska ha en ersättningslägenhet. Man kan inte bara riva människors hem utan någon plan B.

Att erbjuda hyresgästerna ersättningslägenheter kan vara ett bra verktyg för att blidka både hyresgäster och beslutsfattare, men om hyresvärden önskar bryta avtalet på grund av ombyggnation har denne ingen formell skyldighet att ersätta hyresgästerna varken ekonomiskt eller med nya bostäder. Det säger Erika Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet.

– När det är fråga om att en fastighetsägare vill riva huset har fastighetsägaren ganska goda chanser att vinna. Vi har visserligen ett starkt hyresskydd där man värnar om hyresgästerna, men det ska vägas mot egendomsskyddet. En viktig utgångspunkt är ju att en person ska kunna förfoga över sin egendom i den mån man vill. Man får därför väga skyddet för äganderätten gentemot skyddet för den enskilda.

Om hyresvärd och hyresgäst är oense går ärendet vidare till hyresnämnden, som tar beslut i tvisten. Vid förlust för hyresgästen riskerar hen således att bli helt utan ersättning.

På onsdag väntas politikerna i plan- och byggnadsnämnden besluta huruvida planläggningen för bygget ska gå vidare. Ylva Stadell, ordförande i nämnden, tror att chanserna för att förslaget går igenom är goda. Samtidigt säger hon att frågan om hyresgästernas situation kommer att hamna på bordet vid ett senare skede eftersom processen i nuläget är för ung.

– Det är ett alldeles för tidigt skede för att säga någonting om det. Den frågan får vi ta senare när det gäller att ta ställning till detaljplanen.