Det visar forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i en studie bland nära 4 700 65-åriga män i Uppsala län.

– Våra resultat reser frågan om den allmänna hälsokontrollen med ultraljud för att upptäcka bråck på stora kroppspulsådern bland äldre män också bör omfatta en undersökning av halspulsådrorna, säger docent Anders Wanhainen, kärlkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under en treårig försöksperiod erbjöds männen i studien just denna ”dubbelkontroll” med ultraljud av både stora kroppspulsådern i buken och av de båda halspulsådrorna som leder blod till hjärnan.

Ultraljudsundersökningen visade att var fjärde man hade synliga åderförkalkningar, så kallade plack, i åtminstone den ena halspulsådern. För ett par procent gav förkalkningarna så omfattande förträngningar att de fyllde igen minst hälften av pulsåderns normala bredd.

Förträngningar i halspulsådrorna är en av de viktigaste riskfaktorerna för stroke och har även nära samband med åderförkalkning i andra delar av kroppen.

– De flesta männen med såväl plack som uttalade stenoser i halspulsådrorna kände dock inte sedan tidigare till att de hade dem och de hade inte heller några uttalade symtom som kan orsakas av åderförkalkning, säger Anders Wanhainen.

Vid mycket kraftiga förträngningar i halspulsådrorna kan en operation återställa ett normalt blodflöde och minska överrisken för stroke. Operationen är dock inte riskfri och vid mindre uttalade förträngningar i halspulsådrorna är därför nyttan av att operera tveksam.

Under senare år har det dock tillkommit mindre riskfyllda behandlingar med mediciner som motverkar blodpropp och blodfettsänkande statiner.

– Sådana läkemedel kan minska risken för stroke och bromsa ytterligare åderförkalkning i halspulsådrorna. Men inte ens hälften av männen med mer omfattande förträngningar i halspulsådrorna använde något sådant läkemedel, säger Anders Wanhainen.

Bör en allmän ”halspulsåderkontroll” med ultraljud införas?

– Innan en sådan screening införs bör vi veta mer om nyttan av förebyggande medicinsk behandling av personer utan symtom på åderförkalkning. Själva undersökningen av halspulsådrorna, som i dag är rätt omständlig, behöver också förenklas. Vi arbetar med att utveckla en metod att göra detta, säger Anders Wanhainen.

Hela studien finns publicerad i faktidskriften European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.