Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret för länet. Bland annat den demografiska utvecklingen som enligt prognoser pekar spikrakt uppåt. Dagens dryga 376 000 invånare kommer att växa till en befolkning på 483 800 personer till 2050. Det är en total ökning med 107 400 personer på 21 år. Förutom en stor inflyttning till länet beror befolkningsökningen även på att det föds fler människor än vad det dör. En av farhågorna inför befolkningsökningen är att åldersstrukturen kommer att förändras och andelen yrkesverksamma kommer att minska. Ett sätt att möta den utvecklingen är att öka sysselsättningsandelen för åldrarna 20 till 35 år är ett sätt att lösa denna demografiska utmaning.