Det är vanligtvis en tuff årstid för katthemmen som ofta blir fulla under vår- och sommarhalvåret.

– Det är värre än någonsin men vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Vi som sysslar med detta gör det ideellt och på vår fritid, säger Sibylle Zetterberg.

Föreningen Samvetet har årligen utgifter på närmare en miljon kronor. Pengar som till stor del kommer från donationer.

Artikelbild

| Uppsala katthem tar emot hemlösa katter i första hand men även avlivningshotade katter.

– Vi ligger på max just nu, både vad vi klarar ekonomiskt och vad vi har tillstånd för. Många katthem runt om i Sverige går på knäna och pengar är det stora dilemmat, säger hon.

Sibylle Zetterberg tror att det hårda trycket till viss del beror på milda vintrar och att det helt enkelt är fler katter som överlever. Hon ifrågasätter också regelverket kring vad som krävs av kattägaren.

– Jag tror det skulle hjälpa att ha ett strikt ägaransvar, krav på ID-märkning och om din katt ska vistas ute ska den vara kastrerad. Vi efterlyser mer skärpta lagar, säger hon.

Sedan april 2019 är det sedermera olagligt att överge sitt husdjur, ett brott som kan ge allt i från böter till två års fängelse. Enligt Sibylle Zetterberg kommer katterna in i ett sämre skick idag än för tio år sedan, något hon tror beror på bland annat ökade veterinärkostnader.

Artikelbild

| "Lotuss" söker nytt hem tillsammans med sin vän Jussi.

Uppsala katthem prioriterar bland annat kattungar och dräktiga honor i perioder med hård belastning. I Uppsalaområdet finns enligt föreningen Samvetet uppskattningsvis runt 2 000 hemlösa katter.