Hyresgästföreningens region Aros-Gävle där Uppsala-Knivsta ingår har undersökt hur mycket av föreningarnas medel som går till arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt förbundstidningen Hem och Hyra visar undersökningen att skillnaderna är stora. I föreningen i Gävle med 8 300 medlemmar gick hälften av pengarna till de förtroendevalda. I Uppsala med 9 000 medlemmar ska 95 procent eller 379 391 kronor av medlen betalats ut till förtroendevalda. Föreningen i Tierp var ännu värre - 103 procent eller 60 879 kronor betalades ut.

Hans Olsson som är ordförande i region Aros-Gävles styrelse anser att höga arvoden bara tyder på att hyresgästföreningen är aktiv och Maud Hagberg, ordförande i Uppsalaföreningen, tycker inte att någon tagit ut för mycket.
- Mot allmänheten ser det här naturligtvis inte så bra ut. Men pengarna är ett mått på hur mycket våra förtroendevalda har uträttat. Vi har haft otroligt mycket aktiviteter, säger hon.
Vad har ni gjort?
- Allt från att varit ute på möten, hjälpt lokala föreningar, svarat på remisser, varit på utbildningar, stöttat medlemmar och ansvarat för kommunikation med andra organisationer.
Enligt tidningen Hem och Hyra har pengarna gått till tio förtroendevalda. De ska i så fall ha kunnat få ut nära 40 000 kronor var förra året. De uppgifterna tillbaka visar dock Maud Hagberg.
- Det stämmer inte. Pengarna har gått till betydligt fler personer än bara styrelsen. Vi har sammanlagt 480 personer med förtroendeuppdrag. Många har jobbat mycket ideellt.

Hur mycket tog du själv ut i arvoden förra året?
- Jag fick 8000 kronor i årligt arvode som styrelseordförande och sedan sammanträdesarvoden?

Hur mycket totalt?
- Jag vet inte totalt. Jag kan inte säga en summa. Att göra det skulle inte bli rätt, säger Maud Hagberg.
Uttagen ledde till att Hyresgästföreningen i Uppsala gick back med 84 000 kronor förra året. Maud Hagberg säger att verksamheten varit för stor. Den ska ses över nu. Även utbetalningar av arvoden ska synas. Frågan kommer att tas upp på Aros-Gävles nästa styrelsemöte som hålls senare den här veckan.
Region Aros-Gävle består av hyresgästföreningar i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län, totalt 21 stycken.