20 800 lägenheter à 60 kvadratmeter. Eller 3,5 gånger så stor parkmark som Stadsträdgården. Det kan man göra av ytan som de 10 000 parkeringarna på kommunal mark i Uppsala upptar.

Det börjar höjas röster, både i forskningsrapporter och debattartiklar, för ett nytt förhållningssätt i parkeringsfrågan.

Ett förslag som lanserades i Svenska Dagbladet av Alexander Ståhle, forskare i stadsbyggnad vid KTH, och Sara C Widås Johansson, arkitekt, var att privatisera och marknadsprissätta parkeringarna. Det betyder inte att man bara ska ta bort parkeringsplatser, utan att sätta ett korrekt pris på dem.

Artikelbild

Parkering Uppsala.

– När det finns en väldigt billig parkeringsyta på gatan så konkurrerar det ut garagen. Mekanismerna för utbud och efterfrågan fungerar inte i dag, och det är väldigt svårt att veta var det finns en brist på parkeringsplatser eller inte, säger han.

Enligt Alexander Ståhle handlar det också om vad som är ett kommunalt uppdrag.

– Det offentliga rummet är till för allmänna ändamål. Men parkering är ett enskilt intresse. Bilförvaring är inget ansvar för stat och kommun att lösa. Det är lika absurt som att politikerna bestämmer priset för att förvara saker hos Shurgard, säger Alexander Ståhle.

Pelle Envall, konsult på Trafikutredningsbyrån och som gjort en utredning av parkeringsfrågan för Trafikverket, säger att säger att marknadspris på parkering syftar till att få balans i utbud och efterfrågan så att det alltid finns ledig p-plats i varje kvarter.

– Mycket av trafiken består av bilar som kör runt för att leta en parkeringsplats. Det kan kompletteras med tekniska system som känner av var det finns lediga platser och styr bilisterna dit. Det har införts i bland annat San Francisco. Resultatet där är minskad biltrafik och ökat tillgänglighet för dem som behöver bil, säger han.

I Uppsala pågår en förändring mot att låta parkeringspriserna bli en del av trafikpolitiken. Fler områden ska avgiftsbeläggas. Dessutom höjs parkeringsavgiften i de centrala delarna. Förändringarna är dock än så länge små, och någon hänsyn till markpriset har man inte tagit.

– När vi har fattat beslut om de nya taxorna kommer vi en bit på väg. Men jag tycker absolut att det är intressant att titta på markvärdet också. Jag ska diskutera med förvaltningen om det går att få fram sådana siffror, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Det finns en ambition i kommunens parkeringspolicy att styra parkerandet i centrum från gatuparkeringar mot parkeringshusen. Och det finns ett beslut att bygga ytterligare 800 p-platser i parkeringsanläggningar strax utanför den innersta stadskärnan. De platser som nämns är till exempel vid Österplan, bussdepån vid Industristaden och vid Katedralskolan. I dag finns dock en överkapacitet i de befintliga parkeringshusen.

Hur ska man finansiera ytterligare parkeringsgarage om det finns lediga platser i de som redan finns?

– Det här är en segdragen fråga. Men jag bedömer att det finns förutsättningar för fler parkeringsanläggningar i staden. Men parkeringsbolaget får göra en löpande bedömning av behovet. Tanken är att bygget ska gå runt med parkeringsavgifter, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.