Wikparken intill Wiks slott väster om Uppsala var helt igenväxt när restaureringen av den engelska parken inleddes för 20 år sedan. I dag är det artrika Natura 2000-området en välskött idyll – och tillgänglig för alla. Upplandsstiftelsen, som förvaltar området, ville tidigt förbättra tillgängligheten, berättar Martin Amcoff, förvaltare i Upplandsstiftelsen. Stigar, rastplatser med bänkar och bord, grindar mellan beteshagarna och informationsskyltar är numera anpassat för att passa alla.

Eva Arnemo, friluftsstrateg vid Upplandsstiftelsen, arbetar med att få fler att komma ut i naturen och genom FiNA-projektet (Folkhälsa i natur för alla) vill man även nå grupper med funktionsnedsättningar. Genom FiNA, som stöds av Region Uppsala, kommer Upplandsstiftelsen även att erbjuda utbildning och ett nätverk för naturambassadörer.

– För omkring ett år sedan kom vi i gång med samarbetet med daglig verksamhet i Uppsala kommun, berättar hon.

Artikelbild

| I samarbetet mellan Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen rycker deltagare i daglig verksamhet ut till Wikparken ett par dagar i veckan för att hålla stigarna rena och framkomliga.

Två dagar i veckan finns en av grupperna på plats och rensar de handikappanpassade promenadstråken från nedfallna grenar och skräp.

Utrustade med sopsäckar, griptänger och krattor stod gruppen från Ottelins daglig verksamhet otåligt väntande på att komma i gång när tidningen var på besök. Sedan bar det i väg längs gångvägarna för städning och tillsyn. En gren över stigen kan lätt ställa till det för den med syn- eller rörelsehinder.