LÄS MER: Blandade känslor för parkeringsavgift

– Det här är en jättekänslig fråga. Det handlar om tillgänglighet. Men inte bara för parkering, utan även för cykel och kollektivtrafik. Dessutom ska utrymmet finnas tillgängligt för andra möjligheter i rummet, med grönområden och en luftigare stadskärna, säger Lisa Thörn.

Det hon pratar om är vad man skulle kunna kalla mysighetsfaktorn, där citykärnans attraktivitet består i att erbjuda en helhetsupplevelse och en mötesplats. Och när ytorna upptas av stora parkeringar upplever många att det blir mindre trevligt.

– Vi vill ha in bilarna i garagen. Det går inte att göra Vaksala torg till en parkeringsplats, säger hon.

Enligt Lisa Thörn är det viktigt att se till att det blir ett annat innehåll på platsen om parkeringar tas bort, så att alla kan se vad man får i stället.

Hon säger också att man behöver se över anarkin bland cykelparkeringarna.

– Det finns ett projekt att plocka bort cyklar som inte används och som tar upp plats i cykelställen. Men det måste bli effektivare, säger hon.

LÄS MER: Parkeringar kan bli 50 parker

Vi står på Fyristorg. Här finns 13 p-platser i dag som nästan alltid är fullbelagda. Men kommunen vill helst göra något annat av torget. Exakt hur platsen ska disponeras är inte bestämt. Till sommaren ska man göra ett försök med ett ”sommartorg” under en månad när utrymmet för en del av parkeringarna ska användas för olika aktiviteter.

– Det är ett sätt att testa litegrann och se vad platsen kan bli i stället, säger Karin Åkerblom, ansvarig för innerstadsstrategin på Uppsala kommun.

De 13 p-platserna på Fyristorg gör varken till eller från för parkeringsutbudet i city, där det enligt en rapport som Upsala Handelsförening lät göra 2013, finns totalt 1 620 parkeringsplatser, Österplan inte inräknat. Men parkeringen på Fyristorg har blivit en viktig symbolfråga för handlarna runt omkring. De ser det som en viktig angöringspunkt för de kunder som vill göra kortare ärenden, även om det i praktiken är få kunder som kan använda parkeringen så eftersom den nästan alltid är full under butikernas öppettider.

– Det blir som ett handelshinder om man tar bort parkeringar, säger Urban Sand, som äger klädbutiken Bergmans.

Han hänvisar till parkeringsutredningen från Upsala Handelsförening och säger att en parkeringsplats genererar 2 miljoner i omsättning i handeln. Janne Sandahl, som gjort utredningen, säger dock att den siffran inte stämmer. Schablonmässigt säger Janne Sandahl att man kan räkna med att en p-plats motsvarar 500 000 kronor i handelsomsättning. Men det varierar stort mellan olika städer.

LÄS MER: P-kostnad ska styra trafiken

De inventeringar som gjorts visar att det i princip alltid finns lediga platser i parkeringsgaragen. Här lyfter handlarna fram parkeringspriserna som en viktig fråga.

Parkeringsplatserna i Gränby har även de ett pris, vilket blir än tydligare när Atrium Ljungberg, som äger Gränby centrum, bygger bostäder på parkeringsytorna och gräver ner parkeringarna i ett underjordiskt garage. Priset för parkeringarna i Gränby är dock inbakat i de hyror som handlarna i köpcentret betalar.

Uppsala Citysamverkan har haft diskussioner med fastighetsägarna i city om att handeln i större utsträckning kan finansiera parkeringar i centrum och utöka tiden med fri parkering även till lördagar. Men man har inte lyckats komma överens om det ännu.

Det finns många myter som florerar om hur parkeringar och handel samverkar, och hur handeln i Uppsala utvecklas. I remissvaren till kommunens parkeringspolicy skriver många att det under lång tid skett en utarmning av stadskärnan till förmån för Gränby och Boländerna.

Det finns dock inga fakta som stöder den bilden. Mellan år 2000 och 2015 har externhandelns marknadsandel i Uppsala minskat med en dryg tredjedel.

Enligt rapporten från Upsala Handelsförening var det också bara 9 procent av besökarna i Gränby centrum som angav parkeringen som orsak att de valde att åka just dit. Betydligt viktigare för valet av handelsplats är utbudet, både i Gränby och i stadskärnan.

Det finns också handlare i city som fokuserar på andra aspekter av parkeringsfrågan.

– Cykelparkeringarna är minst lika viktiga. För mig som handlare motsvarar en bil en kund. Men om man får in 15 cyklar på samma yta så är det 15 kunder. Börjar man tänka så är det en kostnadsfråga och hur man använder platsen, säger Hasse Österberg, butiksägare vid Uppsala Fotokompani.