På tisdagen  avslöjade UNT att moderaterna i Uppsala kräver att få granska alla debattartiklar som skrivs för lokalpressen innan de går i tryck. Inga andra kan tänka sig att ställa sådana krav.
– Jag tycker det är bra om jag får se artiklar som undertecknas i partiets namn. Men om det är tydligt att en partimedlem framför sina egna åsikter så är det inga problem, säger Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau.
– Man måste få föra en offentlig debatt. Att jag eller någon annan skulle sitta och granska tycker jag inte är demokratiskt. Vi har haft olika åsikter i många frågor, säger Ilona Szatmari Waldau.

Kommunalråden Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (MP) säger att partierna brukar se till att ha kontroll på vad som skrivs i valtider. Då är det viktigt att rätt budskap går fram och att inte olika debattörer konkurrerar med varandra.
– Annars har vi inga regler för vad som får skrivas. Det är helt främmande. Vissa stämmer av sina texter med kolleger. Det handlar om sunt förnuft, säger Erik Pelling.
Men riskerar ni inte att få in artiklar som går emot er lokala politiska linje?
– Visst har det kommit artiklar som vi retat oss på. Men det hör till, man ska väcka debatt. Då får man vässa sina argument eller prata med personen. Det är UNT som ska bestämma vad som ska in i tidningen. Inte vi.
Den enda regel som Miljöpartiet har är att de som skriver debattartiklar lokalt ska skicka in dem till partiet så att den kan läggas ut på hemsidan.
– Det är vanligt att (MP) politiker från riksplanet skickar in artiklar till UNT. Där kan åsikterna strida mot vad vi tycker lokalt. Men då visar ju det bara att frågan bör diskuteras, säger Maria Gardfjell.
Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna som fått löpa gatlopp för sin frispråkighet på den egna bloggen anser att det måste finnas utrymme för personliga skriverier. Men den som kopplar sitt namn till partiet måste följa partilinjen.
– Vi har ju gått till val på en politik och har en partilinje så den anser jag att man måste följa. Men vi har inget förfarande där man måste skicka in artiklar för att få dem genomlästa och godkända.

Många ansåg att Stefan Hanna själv inte följde partilinjen när han bloggade om överviktiga och socialbidragstagare. Det anser han dock tillhör den personliga sfären – och den är friare.
– Men det var inte så klokt av mig som kommunalråd och offentlig person att skriva det jag gjorde. Jag borde lagt ner mer tid på att uttrycka mig bättre och inte skrivit sådant som gör vissa besvikna. Det här har jag också bett om ursäkt för flera gånger, säger han.
Sverigedemokraterna har inte några publiceringsregler. De är så få i partiet så det mesta som skrivs diskuteras ingående innan det går i tryck. Det har inte heller Kristdemokraterna.
– Men skulle någon bilda opinion för en ståndpunkt som står i bjärt kontrast till den som partiet har så skulle jag självfallet kontakt den personen om diskutera det olämpliga i det, skriver kommunalrådet Ebba Busch i en kommentar.
Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) säger att debattartiklar av förtroendevalda ska ”förankras” hos honom innan publicering.
– Det handlar inte om att jag ska godkänna artiklar utan att jag som gruppledare ska vara förberedd inför publiceringen om det rör något som strider mot partilinjen.