Ett 50-tal personer lyssnade på al-Abani, som kommer från Stockholm, när hon bland annat protesterade mot hur lågutbildade kvinnor behandlas i arbetslivet.

– Lågutbildade kvinnors medellivslängd är i dag fem år kortare än de högutbildades. Det är inte acceptabelt och det är en trend som måste brytas, sa hon bland annat och hänvisade till en nyhetsartikel hon läst.

Enligt partiledaren finns det mycket som tyder på att åtta timmars arbetsdag är en del av problemet för de ofta slitsamma yrken målgruppen har.

Artikelbild

| Feministiskt initiativ demonstrerade på Stora torget. Ett 50-tal deltog.

– Vi arbetar mycket mer effektivt i dag än när de här arbetsreglerna infördes för hundra år sedan, sa hon.

Feministiskt initiativ inledde sitt demonstrationståg vid Resecentrum och gick sedan vidare mot Stora torget.

Gita Nabavi är den andra partiledaren i Feministiskt initiativ.