Patienten insjuknade i något som läkaren ansåg vara en avtagande förkylning. Dagen efter hittades patienten i sängen med sänkt medvetenhetsgrad och oförmögen att svara på tilltal. Därefter flyttades patienten till medicinakuten där hen hamnade i koma. Tillståndet krävde bland annat intensiv- och respiratorvård. Patienten uppgav att hen förmodligen kommer att vara beroende av rullstol resten av sitt liv.

Enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, är det en allvarlig brist att patientens symptom inte togs på allvar och följdes upp tidigare. Ivo anser även att det fanns brister hos läkaren som inte uppmärksammade eller tog ställning till om patienten reagerade på ett insatt läkemedel. Ivo finner det också anmärkningsvärt att händelsen inte uppmärksammades förrän efter att anmälaren inkommit med klagomålet.