Enligt den senaste nutritionsmätningen som gjordes i november förra året är det tio procent färre jämfört med 2010 som får i sig tillräckligt mycket energi enligt de mål som satts upp.
– Syftet med mätningen, som genomförs under ett dygn, är att få en uppfattning om hur väl sjukhuset når upp till de mål som finns angivna i nutritionspolicyn, säger Sigrid Wegener, dietist på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.
Detta var femte gången mätningen genomfördes på Akademiska sjukhuset.  Nytt denna gång var att även Lasarettet i Enköping deltog.
575 patienter på 51 vårdavdelningar ingick i mätningen.
– En slutsats är givetvis att sjukhusets nutritionsrutiner behöver förbättras ytterligare. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av att resultaten visar att var fjärde patient löper risk för undernäring, säger Sigrid Wegener.