– Jag välkomnar beslutet. Vi har en blocköverskridande majoritet i kommunen som avstyrkt de här planerna. Vi har hela tiden sagt att Uppsala redan har en flygplats och det är Arlanda. Vi behöver inte en flygplats bara tre kilometer från Stora Torget, varken för klimatets eller Uppsalabornas skull. Vi vill dock att Ärna ska fortsätta användas av militären – när det gäller rikets säkerhet får man gilla läget, säger Erik Pelling.

Finns det inte en poäng att tillåta civilt flyg när man ändå tillåter militärt flyg?

– Civilt flyg skulle innebära tre gånger så mycket buller och störningar. Det här har varit en märklig och illa genomtänkt idé från början, möjligtvis hade Uppsala kommun behövt vara tydligare med det från början.

Vad tänker du om att den här processen har tagit 15 år?

– Det är bara att beklaga att det tagit så mycket tid och kraft från företaget, politiker och tjänstemän inom flera instanser. Det är ingen som har uppskattat att det tagit så här lång tid.

Du säger att kommunen kanske hade behövt vara tydligare, finns det anledning till självrannsakan?

– För kommunen som kollektiv, ja. Jag kan önska att vi enats tidigare om att det här inte är någon bra idé. Det tog ett tag innan vi fick med oss Centerpartiet och kunde få till ett majoritetsbeslut.

Vad tänker du om något annat bolag skulle bestämma sig för att driva planerna vidare?

– Jag skulle inte rekommendera det. Då kan man hellre lägga krut på att utveckla den befintliga flygplatsen i vår region eller en annan del av vårt näringsliv, säger Erik Pelling.

Det var år 2013 som Centerpartiet beslutade sig för att tillsammans med de rödgröna be regeringen att säga nej till civilt flyg. Men den dåvarande moderatledda regeringen beslutade ändå att säga ja.

De borgerliga partierna i Uppsala, förutom då Centern, har varit mer positivt inställda till civilt flyg. Men i dag vill kommunalrådet Therez Olsson (M) lyfta fram att det militära är det mest centrala.

– Vi moderater är positiva till att Försvarsmakten vill utveckla sin verksamhet på Ärna och i samband med den utvecklingen så har frågan om civilt flyg blivit alltmer inaktuell. Vi är i första hand positiva till ett förstärkt försvar.

Enligt Therez Olsson hade läget varit annorlunda om Försvarsmakten inte velat utvecklat sin verksamhet.

– Om Försvarsmakten inte velat nyttja Ärna hade vi varit positiva till att fortsätta dialogen för fler jobb i vår region, men frågan har inte varit aktuell sedan Försvarsmaktens satsningar blev kända.