Den totala omsättningen ökade med 5,4 procent jämfört med året innan och närmar sig nu 2,6 miljarder kronor, enligt Gränbystadens fastighetsägare Atrium Ljungberg. 24 butiker och restauranger öppnade nytt eller flyttade in i nya lokaler i gallerian under året. I höst kommer ytterligare tre butiker att flytta in i området, enligt fastighetsägaren.

– Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden som under 2017 hade drygt nio miljoner besökare, säger Jan Hammarling, marknadsområdeschef för Gränbystaden.

Bland butiker i stadskärnan finns sedan länge en oro för att kunderna ska överge innerstaden i takt med att externhandeln växer. En utredning från Fastighetsägarna, som UNT rapporterade om i somras, pekade emellertid på att omsättningen ökade med 6 procent i centrala Uppsala under 2016. Dagligvaruhandel och hotell stod för merparten av ökningen. Utbudet av sällanköpsvaror minskar i de flesta av landets stadskärnor.

I Gränbystaden fortsätter samtidigt utbyggnaden av bostäder. I höst och under våren 2019 blir ytterligare två hyreshus färdiga för inflyttning. Ett nytt parkeringshus byggs just nu och kommer att öppna med 275 p-platser i slutet av året.