För att komma åt uppgifterna behövdes e-legitimation. Diskrimineringsombudsmannens bedömning blev att Pensionsmyndigheten inte diskriminerar de klienter som inte kan få information om sin pension via nätet. Uppgifter om framtida pension kan nås på flera sätt, exempelvis genom att ringa.