Det senaste exemplet är avgångsvederlaget till Gunn-Henny Dahl, chef vid äldreförvaltningen som fick sluta under uppmärksammade former i september i år. Hon köptes ut för 1,2 miljoner kronor. Innan dess hade hon själv gjort sig av med två högre tjänstemän till en kostnad av 1,8 miljoner.

Under de senaste tre åren har totalt 49 miljoner kronor betalats ut i avgångsvederlag till personer som av olika anledning slutat vid Uppsala kommun. År 2015 var beloppen som högst, 25,6 miljoner kronor. Då fick 128 medarbetare avgångsvederlag i samband med den stora omorganisation som gjordes vid utbildningsförvaltningen och inom vård och omsorg. Under 2016 och hittills under det här året har drygt 23 miljoner betalats till 108 medarbetare. Under samma tid betalade de kommunala bolagen ut 7,7 miljoner i avgångsvederlag.

– Det som betalats ut under de här tre åren motsvarar budgeten för en normalstor gymnasiekola. Utköp ska vara det sista alternativet. Nu har det blivit rutin, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Artikelbild

| Mohamad Hassan (L) tycker inte att den rödgröna kommunledningen gör tillräckligt.

Han medger att kostnaderna var höga också under Alliansens tid vid makten, men är ändå kritisk till att inget görs för att få ned dem.

– Vi var inte bättre. Då kritiserade de rödgröna oss för att inte göra något och lovade att ta itu med saken om de kom till makten. Men inget har hänt. Andelen avgångsvederlag är fortfarande för högt, säger Mohamad Hassan.

Uppsalas finanskommunalråd Marlene Burwick (S) tycker dock att kostnaderna är på en "acceptabel" nivå.

– Det är klart att det handlar om mycket pengar. Men Uppsala är också en stor kommun med många anställda och vi följer lagar och avtal som gäller för avgångsvederlag. De flesta ärenden är från 2015 då kommunen organiserade om. Alla partier har varit överens om formerna för det, även Mohamad Hassan, säger hon.

Artikelbild

| Maria Gardfjell (MP) vill ha ett personalutskott som kollar alla avgångsvederlag.

Tycker du att avgångsvederlaget till exempelvis Gunn-Henny Dahl på 1,2 miljoner kronor var en rimlig summa?

– Jag tycker det var rimligt med tanke på hennes position.

Varför kan ni inte bara säga upp som vanligt?

–  Därför att det blir mycket dyrare. Att komma överens om ett avgångsvederlag i stället för uppsägning av personliga skäl innebär i snitt en tredjedel av kostnaden jämfört med att driva ärendet genom alla instanser. Det är bättre med en uppgörelse än att ha långa och segdragna processer och konflikter på arbetsplatsen. Det är också viktigt att vara en bra arbetsgivare, säger Marlene Burwick.

Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) var tidigare öppet kritisk till Alliansens kostnader för avgångsvederlag.

– Men då köpte man ut lärare, trots att det var lärarbrist. De som köpts ut nu är främst personer som blivit övertaliga när deras arbetsuppgifter försvunnit genom organisationsförändringar. Då kan jag förstå att man gör utköp, säger hon.

Rent allmänt vill hon dock att kommunen ska bli mer restriktiv.

– Jag tycker att den normala ordningen med uppsägning ska gälla i högre grad. Nu har man anpassat sig till fackföreningarnas krav på att betala för uppsägningar.

Maria Gardfjell tycker att kommunen måste bli bättre på att hitta alternativa arbetsuppgifter till övertalig personal och skulle helst vilja ha ett personalutskott som granskar alla avgångsvederlag.

– Det skulle avpolitisera och formalisera hela processen. Men flera partier är emot en sådan lösning, säger hon.

Dock inte Mohamad Hassan.

– Ett personalutskott skulle fungera som en second opinion. Om en förvaltning vet att ett beslut om avgångsvederlag kommer upp i utskottet så anstränger de sig också mer för att hitta en annan lösning än uppsägning. Nu går mycket skattepengar åt i onödan, säger han.