Det plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om på torsdagen är ett nytt planuppdrag för flera nya skolor och förskolor i Gottsunda. Det nya skolområdet inkluderar Treklangens skola, boule- och bollhallen samt en del av det angränsande parkområdet söder om det. Totalt kan här rymmas 2–3 skolor och en fullstor förskola med sammanlagt 1000–1500 elever.

Skolorna ska byggas ut i etapper, och högsta prioritet har en ny högstadieskola som ska ersätta den nedbrunna Gottsundaskolan. Exakt placering av byggnaderna ska utredas när man tar fram en ny detaljplan, men förmodligen blir det en skola med 700 elever omedelbart söder om boule- och bollhallen.

– Vi kommer att skynda på det här så snabbt det går med en fortsatt bra kvalitet. Den nya Gottsundaskolan måste bli en bra skola, säger Erik Pelling (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Artikelbild

| Erik Pelling (S).

Preliminärt kan den nya Gottsundaskolan stå klar till höstterminen 2023.

Förslaget till ny detaljplan kommer förmodligen att skickas ut på ett första samråd under hösten 2019. I slutet av 2020 kan planen antas formellt. Tidigast 2021 kan man sätta spaden i jorden för en ny skola.

Andra förändringar som kommunen ska titta på i arbetet med detaljplanen är om en ny väg ska dras över den nuvarande cykelvägen och koppla ihop Vackra Birgers väg och Valthornsvägen, som i dag är återvändsgator.

– Det är för att öka tryggheten genom att skapa mer rörelse på tvären igenom området, säger Erik Pelling.

Även boule- och bollhallen liksom Treklangens skola ingår i planområdet. Vad som ska hända med dem är ännu oklart. Treklangens skola är i gott skick, enligt Erik Pelling, men det handlar om att ha en beredskap för framtiden.

– Det vore dumt att inte planera i sin helhet och vi vill ta ett helhetsgrepp på området, säger han.

LÄS MER: Startskott för ny Gottsundaskola

LÄS MER: Hit evakueras Gottsundaeleverna

LÄS MER: Skolbranden detta har hänt