UNT har tidigare rapporterat om byggplanerna på en obebyggd tomt på östra sidan av Kungsgatan, intill Cederbladsskolan. Kommunens byggnadsnämnd klubbade detaljplanen 2014. Planen gav klartecken för ett bostadshus i fyra våningar mot Kungsgatan som trappas upp mot inre delen av kvarteret, upp till tio våningar eller 34 meter.

Länsstyrelsen beslutade om överprövning av planen och slår nu fast att byggnadshöjden inte överensstämmer med kommunens översiktsplan. Dessutom skulle vissa av de nya bostäderna utsättas för alltför högt buller. Slutsatsen blir att länsstyrelsen upphäver kommunens detaljplan.

Myndigheten anser också att det planerade bostadshuset skulle innebära en allvarlig skada på kulturmiljön i området, som ligger inom riksintresseområdet Uppsala stad.

Byggplanerna har, som UNT tidigare berättat, väckt protester bland grannar som påpekat att det planerade tiovåningshuset blir avsevärt högre än övriga hus i området. Grannhusen på Kungsgatan är 4-5 våningar höga. Kommunen är medveten om att stadsbilden skulle påverkas men har bland annat pekat på att den högsta delen bara blir synlig från vissa positioner. Mot Kungsgatan och Skolgatan blir förändringen måttlig, enligt kommunen, eftersom byggnaden skulle få samma höjd som grannhusen i den del som vetter mot gatan.

Länsstyrelsen anser emellertid att byggnaden skulle bryta mot strukturen inte bara i kvarteret utan även i hela området och påverka den viktiga stadssiluetten negativt. Ett klartecken för tiovåningshuset kan dessutom öppna vägen för andra höga hus "vilket kan riskera att förstöra områdets värden", enligt myndigheten.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.