Blir planerna verklighet så växer ett nytt handelsområde upp i kilen mellan Almungevägen och gamla E 4 vid Gnistarondellen (se karta). Marken är i dag till största del obebyggd och innehåller bland annat en driving range för golfspelare.

Drygt 1 000 nya parkeringsplatser planeras i handelsområdet som består av en samlad lokalyta på minst 30 000 kvadratmeter, enligt den begäran om detaljplan som Ica fastigheter AB lämnat till kommunen. Med utgångspunkt i bolagets önskemål har byggnadsnämnden beslutat att dra igång planarbetet.

Först ut att starta ruljangsen i handelsområdet blir sannolikt den nya Ica Maxi-butik som UNT tidigare berättat om. Bolaget hoppas kunna öppna under 2012:
– Det är vår förhoppning, men det förutsätter att allt planeringsarbete flyter som det ska, säger Ronald Åberg, etableringschef vid Ica fastigheter.

Livsmedelsbutiken får en handelsyta på cirka 8 500 kvadratmeter. Dessutom finns fem andra butikslokaler, i storlek mellan 3 500 och 4 800 kvadratmeter, på planeringsstadiet. Fastigheterna ligger samlade i två stråk med förbindelser emellan. Vilken typ av butiker som är aktuella vill bolaget ännu inte avslöja:
– Det är alldeles för tidigt. Allt man kan säga är att det handlar om volymhandel och att hitta en mix som är attraktiv för kunderna i Uppsala, säger Ronald Åberg.

På sikt kan handelsområdet bli ännu större. Kommunens detaljplan omfattar totalt 250 000 kvadratmeter och sträcker sig både öster och väster om de planerade butikerna. I kommunens uppdrag ingår också att se över pendlarparkeringen intill Almungevägen, som kan rustas upp och växa. Nya rondeller föreslås till det nya handelsområdet. Höga krav ska ställas på arkitekturen, enligt uppdraget.

Dessutom ska goda möjligheter ges för kollektivtrafik till området. Till våren väntas ett första förslag till detaljplan presenteras.