Det var i mars i år som en patient blev opererad för en urinvägsinfektion och fick andningssvårigheter efter operationen. Läkare kontaktades för konsultation och en diagnos sattes. Behandling av patienten inleddes på intensivvårdsavdelningen och sedan fick patienten en övervakningsplats på en annan avdelning.

På grund av platsbrist på den avdelningen förflyttades patienten till ännu en avdelning för övervakning. På denna avdelning avled senare patienten. Akademiska sjukhuset är nu anmält till Inspektionen för vård och omsorg i en lex Maria-anmälan.

Enligt anmälan var det platsbristen som ledde till att patienten blev förflyttad till en avdelning där de inte kunde ta hand om patienten på rätt sätt. I kombination med den felaktiga diagnosen och behandlingen ska detta vara orsaken till att patienten avled.