I det uppmärksammade fallet med 13-årige "Filip", som Svenska Dagbladet skrivit om, ska polisen i Uppsala ha gett Filip rådet att hålla en låg profil och låta ungdomarna som rånat och hotat honom känna att de vunnit. Polisen ska också ha hållit med familjen om att det bästa är att flytta från stan.

LÄS MER: Tonårspojkar i Uppsala hotas och rånas av jämnåriga

Det agerandet känner inte Thomas Anchico, utredare på utredningsgruppen för ungdomar i Uppsala, till.

– Det är inte vår uppgift att be någon backa. Är ungdomar hotade vill vi att de ska träda fram så att vi tillsammans med socialtjänsten kan agera. Men jag har ingen insyn i just det fallet, säger han.

Vad tänker du om fallet Filip?

– Att det självklart inte är meningen att misstänkta personer ska kunna sätta skräck i en familj och få dem att flytta. Ungdomarna som beter sig såhär behöver vi få tag på. Både för att sätta stopp och för att de behöver hjälp, för även om de är misstänkta har de ju hamnat fel.

Här verkar ju polisen inte kunnat sätta stopp?

– Vi på polisen utreder brott, sedan är det främst socialtjänsten som utreder vilka insatser som ska till om den misstänkte är minderårig.

Ny statistik visar att allt fler barn under 15 år misstänks för brott i Sverige. Störst är ökningen vad gäller våldsbrott. I debatten förs ofta fram att samhället inte har resurser nog att hantera unga brottslingar, utan att de kan härja fritt. Thomas Anchico kan delvis hålla med.

– I mångas ögon är lagen väldigt flat, speciellt de som är utsatta tycker att man måste sätta ner foten. Och visst kan jag ibland önska att vi hade mer mandat att komma åt de här ungdomarna och sätta stopp. Men lagtexten är väldigt tydlig, och utredningsarbete mot ungdomar är mer komplext än när det gäller vuxna.

Barn under 15 kan inte dömas till straff, i stället beslutar socialtjänsten om olika insatser. Är den brottsmisstänkte mellan 15-18 är socialtjänsten också i hög grad involverad. Insatser kan vara allt från stödsamtal till tillfällig placering i familjehem eller hvb-hem. Vid grova brott kan ungdomen dömas till sluten ungdomsvård.

– Jag kan inte uttala mig i ett enskilt fall, men vi försöker alltid att hitta lösningar ihop med familjen och skolan, utifrån den unges livssituation, säger Ann-Christine Dahlén, chef på socialtjänsten.

Har socialtjänsten tillräckligt med åtgärder för att stoppa unga våldsbrottslingar?

– Det är en jättesvår fråga, jag tror att alla myndigheter känner vanmakt ibland. Det är klart att det är bekymmersamt att det är så lättillgängligt med vapen i dag. Det viktigaste är att polis, skola och socialtjänst fortsätter ha ett nära samarbete för att tidigt fånga upp unga i riskzonen.

Läs mer: Tonårspojkar i Uppsala hotas och rånas av jämnåriga