Efter direktiv från regeringen under hösten 2018 startade Sveriges första amnesti för explosiva varor den 15 oktober. Efter drygt tre månader avslutades amnestin och polisen kunde berätta att man hämtat 14,39 kilo sprängmedel i Uppsala.

– Vi genomförde den här insatsen för att minska explosiva ämnen i samhället. Det var framförallt så att sprängmedlet och ammunitionen inte hamnar i orätta händer, som exempelvis kriminella nätverk. Nu har vi minskat risken att någon ur allmänheten skadas, säger Heli Dan.

Framförallt har polisen hämtat sprängämnen och dynamit som blivit liggande hemma hos privatpersoner. Men även en hel del finkalibrig ammunition.

Totalt har polisen åkt ut på 86 ärenden i Uppsala och beslagtagit 14,39 kilo sprängämnen. En förhållandevis låg siffra i jämförelse med de andra länen i Region Mitt - Gävleborg/Hälsingland och Västmanland.

– I utvärderingen har vi sett att det är vanligare med en större mängd sprängmedel på landsbygden. Exempelvis kan det röra sig om jordbrukare som använt sprängmedel för att spränga bort sten och klippor. Eller personer som gjorde lumpen för länge sedan och som fått med sig någon typ av ammunition därifrån. Samtidigt har det varit betydligt färre ärenden i storstadsregionerna, säger Heli Dan.

Kommer det att bli någon liknande amnesti framöver?

– Det vet vi inte i nuläget. Men vi på polisen har utvärderat arbetet och vi är positiva till att vi fått bort så mycket sprängmedel, säger Heli Dan.