Polisen har i dag svårt att hitta personal till vakanta tjänster. Det rör allt från patrullerande poliser i uniform till civila poliser. Många upplever att den nya polisorganisationen har försämrat möjligheterna att göra ett bra jobb. Enligt en färsk undersökning från Polisförbundet tappar polisen nu både erfarenhet och kompetens. Högre löner skulle få fler poliser att vilja stanna, få fler att återvända till yrket och locka till sig personer med rätt kompetens, betonar förbundet.

Nu visar det sig att ordningsvakter som arbetat i 15 månader tjänar lika mycket som nyutbildade poliser. Detta enligt siffror från Polisförbundet och Transportarbetareförbundet, som organiserar ordningsvakterna. Lönen för nyutbildade poliser ligger i dag på 25 500 kronor.

– Det säger mer om våra löner än om ordningsvakternas. Det är väldigt talande, säger Anna Ramsten, ordförande för Polisförbundet Region Mitt.

Artikelbild

Fram till 2014 låg lägstalönen för nyutbildade poliser på 21 300 kronor i månaden. Den höjdes sedan upp till dagens 25 500 kronor.

I den senaste avtalsrörelsen som blev klar i januari gick Polisförbundet in för att få upp lönerna för poliser som har arbetat några år.

– Det är den gruppen som flyr från yrket. Det måste till ett polislönelyft. Lönerna måste ligga i samklang med andra yrkesgrupper inom statlig verksamhet.

Micke Larsson är chef på Allbevakning i Uppsala. Hans anställda patrullerar i dag bland annat på Dragarbrunnsgatan och i Gottsunda.

– Det är för jävligt att poliser inte har högre löner, de är värda betydligt mer än så. Jag tycker att de som genomgår polisutbildningen ska få den betald, det är så man kan locka till sig människor som har livserfarenhet.Nu får man bara in unga poliser i yrket, säger han.

Anna Ramsten tycker att utvecklingen är farlig och olycklig. Polisen hinner inte med arbetet och Uppsala kommun har tagit in trygghetsvakter som rör sig i Uppsalas centrala delar.

– Det år vårt uppdrag att upprätthålla ordningen och här har vi misslyckats, säger hon.

Polisbristen är samtidigt ett problem för vaktbolagen. Vid ett omhändertagande är det polisen som ska besluta om personen ska hållas kvar eller släppas.

– Ibland händer det att personen har nyktrat till när polisen kommer fram, säger Micke Larsson.

För polismyndigheten i Region Mitt är just polislönerna en viktig fråga. På fem år har Polismyndigheten tillsammans med Polisförbundet höjt den kollektivavtalade ingångslönen med 20 procent. Men kritiken från Polisförbundet kvarstår.

I en kommentar till tidningen säger Maritha Ebberyd-Jennekvist, HR-chef för Region Mitt:

– Myndigheten arbetar fortfarande med att uppvärdera polisyrket, men det är en långsiktig process som sker partsammansatt. Till sommaren 2018 kommer begynnelselönerna för poliser att ytterligare justeras uppåt.

Lönerörelsen pågår just nu och var lönerna slutar går ännu inte svara på.

Enligt Polisförbundet skulle högre löner få fler poliser att stanna i yrket, hur ser du på det?

– Varje duktig medarbetare vi tappar är en förlust. Flera steg har tagits de senaste åren i arbetet med en uppvärdering av polisyrket. Polismyndigheten ser bland annat över sina karriär- och utvecklingsvägar inom organisationen. Utvecklingsvägarna inom polisen är många, men ska synliggöras och bättre följa löneutvecklingen, uppger Maritha Ebberyd-Jennekvist.

Även från myndighetens sida är lönesatsningar tillsammans med förbättrade arbetsförhållanden och arbetsmiljö viktiga delar.