LÄS MER: Privat vårdgivare vill avlasta BUP

Den blågröna majoriteten i Region Uppsala L, C, M, KD och MP, har startat en utredning som ska ge svar på var bristerna i dagens vård inom BUP finns och hur de kan åtgärdas.

– Vi är medvetna om att köerna vid BUP är för långa och att tillgången på vård inom primärvården inte är tillräckligt utbyggd. Vi har givit en utredare i uppdrag att se över vilka olika förändringar man kan göra i hela vårdkedjan, säger regionrådet Björn-Owe Björk, (KD).

Han poängterar att uppdraget inte har några gränser när det gäller privat och offentligt. Utredningen ska alltså kunna föreslå både privata som offentliga vårdgivare.

– Det innebär att en privat aktör kan vara en del i en långsiktig lösning av problemen vid BUP. I dag är hela vårdkedjan väldigt splittrad. Utredningen ska vara klar inom någon månad, säger Björn-Owe Björk.

Det röda blocket vill inte ha någon privatisering.

– Det handlar om specialistvård och vår inställning är att BUP inte ska privatiseras. Frågan är komplex. Stockholms landsting har anlitat privata vårdföretag för utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Men utredningarna har varit undermåliga och det har blivit dyrt, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Hon tycker det är bättre att satsa pengarna direkt på den egna verksamheten.

– Om man inom vissa delar av BUP behöver avlastning av en privat entreprenör så måste det ske i dialog med verksamheten. Det viktigaste är att det inte sätter krokben för den utveckling som pågår inom BUP. Då har vi skapat ett stort problem, säger Vivianne Macdisi.

bup