Hur upplevde ni arbetsmiljön i skolan när ni var små?

Cecilia Forss (M) ordförande
i barn- och ungdomsnämnden:

- Ja, ungefär som det beskrivs i de här texterna som publicerats under veckan, speciellt var städningen på toaletterna under all kritik. Men jag kan inte minnas att det fanns några problem med buller, det pratades betydligt mindre i klassrummen på min tid.

Bengt Sandblad (S) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden:
- Möjligen ännu sämre än den bild som ges av arbetsmiljön i dag. Jag undvek i det längsta att gå på toaletten i skolan. Toaletterna har alltid varit ett sorgebarn.

Det var ju länge sedan ni gick i skolan, hur kommer det sig att arbetsmiljön inte förbättrats?

BS: Skolornas budget är begränsad och räcker inte till allt. Man har prioriterat kärnverksamheten och därför har förutsättningarna, alltså städning och fastighetsunderhåll, blivit åsidosatta. Det kostar otroligt mycket pengar att totalrenovera en skola. Men vi märker att fastighetsnämnden ofta väntar med att åtgärda små fel och brister, till exempel dåliga toaletter, i väntan på en större totalrenovering. Det måste vara slut med det nu. Budgeten för fastighetsunderhåll måste också öka.

CF: När det gäller städningen tror jag att skolornas utformning är ett stort problem. Toaletterna ligger ofta många på rad, vilket gör att barnen inte känner ansvar för att hålla dem rena, skulle toaletterna ligga i direkt anslutning till klassrummen tror jag att de skulle känna större ansvar för hygienen på dem. Det skulle också vara lättare att kontrollera vilka som inte skötte sig. Dessutom tror jag att eleverna lättare smutsar ner i lokaler som är gamla och slitna, vi måste se till att även "små" fel och brister repareras genast.

På vilket sätt tror ni att en dålig arbetsmiljö påverkar barnens lärande?
BS: Mycket negativt, jag ser oerhört allvarligt på det här. Jag är övertygad om att fastigheterna och städningen i skolorna måste hålla en hög nivå om barnen ska trivas och kunna vara kreativa där. Undermåliga lokaler signalerar att verksamheten inte är viktig.

CF: Jag håller med, däremot tror jag inte att fastigheternas ursprungliga skick är avgörande för om eleverna trivs och är kreativa eller inte. Men är det väldigt viktigt att lokalerna är
ordentligt städade.

Får skolornas rektorer, som har ansvar för städningen, tillräckligt med pengar?

CF: Ja, absolut. Jag tror inte att pengarna är avgörande för arbetsmiljöproblemen, det är en prioriteringsfråga. Men vi har några skolor som behöver renoveras och de är mer svårstädade.

BS: Nej, generellt sett tycker jag att de får för lite pengar, men självklart är det också en prioriteringsfråga. Är städningen viktig för rektorerna ska de använda en större del av pengarna till den. Personligen tycker jag att de ska göra det.

UNT:s enkätundersökning visar att privata städbolag får sämre betyg av eleverna, jämfört med de skolor som har städning i egen regi. Kommentar?

CF:
Jag tror att egen anställd städpersonal kostar så pass mycket mer än att ta in en privat aktör att det inte är ett alternativ på många skolor. Upphandlingssystemet är också bra om skolorna är missnöjda med städningen, då kan de byta bolag. Har man anställt en person som sedan inte sköter sitt jobb är det väldigt svårt att byta ut den.

BS: Egen anställd städpersonal kanske är dyrare, men det är ändå en bra lösning. Visst skulle fler skolor kunna använda sig av det. Men jag är inte emot att privata städbolag städar på våra skolor, det viktigaste är att kvaliteten är god.

Inom landstingen finsn i dag tre kontrollanter som ska se till att städavtalen följs i praktiken, varför finns ingen sådan funktion inom Uppsala kommun?

BS: Jag ser gärna att städningen kontrolleras på ett bättre sätt framöver, kanske av en städcontroller. Man kan också tänka sig att det finns anställd personal på skolan som har extra ansvar för att städningen sköts enligt de avtal som skrivits.

CF: Vi har faktiskt fått in en utmaning om just en sådan tjänst, en städcontroller. Jag vill inte säga så mycket mer om det, men jag tycker att det är ett intressant förslag som jag vill titta närmare på. Det finns ett behov av att en sakkunnig person går igenom de städresultat som köpts av rektorerna.

Många läsare som hört av sig tycker att barnen får skylla sig själva när de skräpar ner, vad säger ni om det?

BS: Självklart har alla i skolan, elever och personal, ett stort ansvar för att hålla snyggt i lokalerna. Men för att det ska vara möjligt måste de vara i fullgott skick. Det ska vara en viktig del av skolans värdegrundsarbete att se till att alla är aktsamma och känner ansvar.

CF: Det skulle vara en form av kollektiv bestraffning vilket jag inte tror på.
Jag tror mer på att uppmuntra det personliga ansvaret. Det finns skolor som har rena och fina toaletter hela dagarna. Men jag har också sett jättefina initiativ som efter en tid inte fungerar.

Så, vad ska ni göra åt arbetsmiljöproblemen i skolan, nu?

BS: I vårt budgetförslag vill vi öka investeringsbudgeten till skolorna, särskilt när det gäller underhåll. Jag tänker arbeta för att underhåll av fastigheter ska prioriteras högre och att alla toaletter på Uppsalas skolor alltid ska vara tipptopp-renoverade, om de behöver renoveras så bör vi se till att det utförs. Nu.

CF: Det är inte läge för mig att lova en massa saker just nu eftersom vi är mitt i arbetet med nästa års budget. Men jag har ett stort intresse för den här frågan och jag tycker det är bra att problemen uppmärksammats. Jag vill jobba för en förbättring, i första hand ska jag titta närmare på den här controller-funktionen.

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns arbetsmiljö, vem ska man höra av sig till?

CF: I första hand till rektorn, om det gäller prioriteringar av kostnader. Men om det gäller allvarligare problem så är det oss i barn- och ungdomsnämnden de ska kontakta.

Men får man något gehör för det verkligen?

BS: Ja, absolut. Ett exempel är Sverkerskolan, då föräldrar gick ihop och hörde av sig om stora brister i fastigheten. Toaletterna renoverades omgående och efter ett tag även skolans yttre. Men generellt ska det fungera ändå. Kommunen har ansvar för att arbetsmiljön i skolorna är god.