Den som biskopsvigdes var stiftsadjunkt Andreas Holmberg. Han är nu biskop i Stockholms stift och efterträder biskop Eva Brunne som går i pension.

Många Uppsalabor ville se biskopsvigningen. På plats var också landets 14 biskopar, plus representanter från andra kyrkor och samfund, som den syriska och serbiska ortodoxa kyrkan, Lettlands evangelisk-lutherska kyrka, Frälsningsarmén och Österns assyriska kyrka. Men även höjdare inom politik och samhälle var på plats.

Biskopsvigningen inleddes med en procession. Därefter följde bön och sång.

 Ärkebiskop Antje Jackelén sade i sin predikan att det är en  glädje att få vara biskop, samtidigt som utmaningarna är övermäktiga.

– Klimatkris, migration och digitalisering är tre skeenden som kommer att påverka oss för lång tid framöver och skapa social oro hos enskilda och hela samhällen. Det kan bli konflikter som förstör den medmänsklighet som vi länge har tagit för självklar, sade hon.

Andreas Holmberg sade innan ceremonin att han kommer att fokusera på att finnas till för sina församlingar.

– Som biskop vill jag visa att troende människor är en fantastisk resurs i byggandet av det goda samhället.

Artikelbild

| Andreas Holmberg knäböjer under bön i slutet av biskopsvigningen i Uppsala domkyrka.

Som valspråk har Andreas Holmberg valt orden: "Bli kvar i min kärlek":

–  Det betyder, kom ihåg vem du är, räkna med Gud och älska. Vi är kallade att älska – inte bara våra närmaste utan också våra medmänniskor och hela skapelsen.

Artikelbild

| Andreas Holmberg, klädd i vitt, lyssnar till ärkebiskop Antje Jackeléns tal till honom.

Med Andreas Holmberg har Sverige nio manliga och fem kvinnliga biskopar.

 

Artikelbild

| Andreas Holmberg, klädd i vitt, lyssnar till ärkebiskop Antje Jackeléns predikan.