I helgen var det många Uppsalabor som sökte sig till närbelägna badplatser för att finna svalka i hettan. Men vid Hammarskogs badplats i Dalbyviken ett par mil sydväst om Uppsala var det folktomt i vattnet. Inte så konstigt kanske med tanke på den nuvarande vattenkvaliteten. I vattenbrynet ser det direkt grisigt ut och även längre ut syns stora sjok av alger som flyter omkring.

– Vår bedömning är att det ser ut som om algerna kommit dit av vind snarare än att det är fråga om algblomning och cyanobakterier, skriver Patrik Brodd, tf biträdande miljödirektör och avdelningschef, på miljöfövaltningen vid Uppsala kommun, i ett mejl till UNT.

Personal från miljöförvaltningen besökte Hammarskog på tisdagen och tog då ett extra vattenprov. Det vattenprov som togs för två veckor sedan var utan anmärkning. Nu kommer informationsskyltar om algförekomsten att sättas upp inför den stundande midsommarhelgen.

Artikelbild

– Algerna ser ut att vara bottenlevande alger som släppt och sedan drivit in i badviken och fallit till botten. Men detta är något som behöver bekräftas av laboratorieprov, skriver Patrik Brodd.

Han tillägger att vattenkvaliteten inte kan kontrolleras eller garanteras hela tiden. Men de vattenprov som tas fyra gånger per år ger ett bra mått på den generella vattenkvaliteten. Samtidigt kan förhållandena variera mycket från dag till dag och mellan provtagningarna.

– Alger förekommer i en mängd former naturligt i sjöar och vattendrag och är som regel inte farliga. Att bada i en sjö sker alltid efter det egna omdömet då det är en naturlig miljö med naturligt djur- och växtliv, skriver Patrik Brodd i mejlet till UNT.